– Tomasz Waśniewski

W dniach 18-22.03.2024 r. w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbył się kurs Ocena zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych (CREVAL – Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units). Kurs prowadzony był przez Mobile Education Training Team (METT) z NATO School Oberammergau (NSO) w Niemczech. Uroczystego otwarcia kursu dokonał jego dyrektor …

Czytaj więcej KURS CREVAL

Nowoczesne technologie w logistyce będą przedmiotem współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i Siemens Sp. z o.o. Porozumienie dotyczące m.in. wspólnego organizowania staży i praktyk studenckich, prowadzenia i komercjalizacji badań naukowych i wzajemnych ekspertyz podpisano 7 marca 2024 r.

W imieniu Wojskowej Akademii Technicznej porozumienie podpisał Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Spółkę …

Czytaj więcej Porozumienie o współpracy WAT i Siemens Polska

REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?

Zacznij pracę nad sobą już teraz!

Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do MODUŁU PODOFICERSKIEGO w ramach Szkoły Legii Akademickiej  realizowanego w roku akademickim 2023/2024 w Wojskowej Akademii Technicznej trwa …

Czytaj więcej Legia Akademicka moduł podoficerski

W dniu 24 października br. gościliśmy w naszym Instytucie kierowniczą kadrę Instytutu Transportu Samochodowego. Organizatorem spotkania był dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania. GOŚCIE zapoznali się z celami strategicznymi wydziału oraz bazą badawczo dydaktyczną. Omówiono również kierunki dalszej współpracy. Spotkanie zakończył wspólny uroczysty obiad.

Czytaj więcej Spotkanie z Kierownictwem ITS

aLIFEca FINAL CONFERENCE – a conference on  Life Cycle Assessment, Today’s Automotive and aLIFEca  project

W dniu 17 października 2023 dr hab. inż. Sławomir Augustyn i dr inż.  Tomasz R. Waśniewski uczestniczyli  jako recenzenci projektu " Life Cycle Assessment" w Międzynarodowej Konferencji w Pradze,  na której zostały przedstawione rezultaty projektu  „aLIFEca – Virtual Open Course …

Czytaj więcej FINAL CONFERENCE – Life Cycle Assessment

Specjalistyczny  kursu dotyczącego LCA (Life Cycle Assessment) w motoryzacji, który jest ściśle powiązany z transportem a przez to z logistyką.
Przedmioty prowadzone w Instytucie Logistyki na kierunkach praktycznych wpisują się w tematykę specjalistycznego kursu LCA obejmującego m.in.:
Zastosowanie Informatyki w Logistyce i Inżynieria Bezpieczeństwa.
Studenci i pracownicy mogą uzyskać Certyfikat po zapoznaniu …

Czytaj więcej Certyfikat LCA

W dniach 2-6 października br. nauczyciel akademicki Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – dr Paulina Zamelek – uczestniczyła w programie Erasmus+ Mobility na greckiej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Pani dr Paulina Zamelek została zaproszona przez Hellenic Air Force Academy (HAFA) w Atenach do poprowadzenia …

Czytaj więcej Erasmus +

W dniach 14-15.09.2023 r. odbyła się VI Konferencja „Szybkie Prototypowanie, Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich”. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Konferencja została objęta patronatem honorowym: JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, oraz Komitetu Budowy …

Czytaj więcej Konferencja Druk 3D i 4D

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  • Zakład Logistyki Wojskowej
  • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw
  • Zakład Systemów Logistycznych

NA SKRÓTY

KONTAKT

Instytut Logistyki
Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna
gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49
   


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 1.29):
Katarzyna Rejak-Król
tel.  (+48) 261 83-90-85