dr inż. Tomasz R. Waśniewski – kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Marian Brzeziński 261-837-923
dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT 261-839-681
dr hab. Sławomir Bartosiewicz, prof. WAT  261-837-142
dr hab. inż. Józef Wysocki, prof. WAT
dr Małgorzata Oziębło 261-839-356
dr inż. Krzysztof Orłowski 261-837-031
płk dr inż. Jarosław Zelkowski 261-837-603
dr inż. Jarosław Sieczka 261-837-501
dr inż. Katarzyna Głodowska 261-839-174