Nowoczesne technologie w logistyce będą przedmiotem współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i Siemens Sp. z o.o. Porozumienie dotyczące m.in. wspólnego organizowania staży i praktyk studenckich, prowadzenia i komercjalizacji badań naukowych i wzajemnych ekspertyz podpisano 7 marca 2024 r.

W imieniu Wojskowej Akademii Technicznej porozumienie podpisał Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Spółkę Siemens reprezentował Prezes Zarządu Maciej Zieliński.

„Podpisane porozumienie to kontynuacja dotychczasowej współpracy, która obejmuje wymianę wiedzy na temat zastosowania technologii RFID w procesach logistycznych oraz wykorzystywanie zestawu RFID Siemensa w zajęciach dydaktycznych z naszymi studentami. Mam nadzieję, że dalsza współpraca zaowocuje wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań tej technologii w logistyce wojskowej oraz pozyskaniem wspólnych projektów B+R. Logistyka jest jednym z kluczowych aspektów trwającej wojny w Ukrainie, umożliwiającym alokację wojsk, śledzenie zasobów oraz operacje z wykorzystaniem dronów. Nasza uczelnia posiada know-how z obszaru logistyki technicznej, ale także cyberbezpieczeństwa. Ponadto, istotna jest dla nas również kwestia praktyk i staży w Siemens Polska oraz szkoleń i kursów dla naszych studentów i doktorantów, które pozwolą zaznajamiać wojsko z technologią i dadzą praktyczne doświadczenie naszym przyszłym absolwentom, tak wojskowym, jak i cywilnym” – powiedział Rektor-Komendant.

Dodał, że programy kształcenia w ciągu każdego roku akademickiego są elastycznie modyfikowane w reakcji na aktualne potrzeby przemysłu i gospodarki. Dlatego w kształcenie studentów będzie można włączyć zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowych do celów logistycznych. Dzięki praktykom w Siemens studenci WAT będą mogli zaznajomić się z takimi sieciami i ich potencjalnymi zastosowaniami militarnymi, np. do zarządzania elementami uzbrojenia.

Rektor zdeklarował też gotowość do współpracy innych wydziałów Akademii ze spółką Siemens, w tym Wydziału Cybernetyki, czy też Wydziału Elektroniki, których absolwenci wnoszą unikalne kompetencje do różnych podmiotów polskiej gospodarki, przemysłu, a także stanowią w znacznej mierze kadrę i potencjał Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Firma Siemens jest globalnym liderem technologicznym, który łączy świat cyfrowy z fizycznym. Eksperci Siemens Polska posiadają specjalistyczną, kompleksową wiedzę w zakresie automatyki i cyfryzacji w przemyśle oraz infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu i e-mobilności, ochrony zdrowia oraz finansowania inwestycji.

„Jesteśmy największym na świecie producentem software’u przemysłowego – od narzędzi CAD do modelowania produktów i linii produkcyjnych, odwzorowania fizyki, hydrauliki, uderzeń, symulowania zjawisk, poprzez obrabiarki czy przemysł komunikacyjny: sieci przewodowe, bezprzewodowe oraz RFID w logistyce i w biznesie, aż po rozwijane przez nas portfolio z zakresu cybersecurity, tj. ochrony systemów przemysłowych zarówno w chmurze, jak i za pośrednictwem serwerów stacjonarnych. Dziś cyberbezpieczeństwo to podstawa, także w branży obronnej. Jesteśmy zainteresowani współpracą naukową w obszarze B+R obejmującą innowacje do zastosowań wojskowych. Kwestia edukacji technicznej i technologicznej studentów i doktorantów również leży w naszym interesie, ponieważ część z nich w przyszłości może zostać naszymi pracownikami lub partnerami” – dodał Prezes Maciej Zieliński.

Prezes oszacował, że dla Siemensa w Polsce pracuje około 3 tys. osób, z których większość to inżynierowie i inżynierki. Zachęcił studentki i absolwentki WAT do udziału w programie Inżynierki 4.0, który jest nakierowany na aktywizację kobiet w zawodowym środowisku STEM poprzez szkolenie obejmujące cykl warsztatów, staży i szkoleń dla uczestniczek studiów technicznych. Wszystkich absolwentów WAT zaprosił na Laboratoria 4.0 kształcące inżynierów przyszłości.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w logistyce oznaczać ma w szczególności wspomaganie niezawodności systemów logistycznych, efektywne magazynowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby wojska i gospodarki krajowej.

Ustalono, że współpraca będzie miała formę inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także komercjalizacji, promowania i transferu ich wyników do gospodarki, doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz, kształcenia studentów i doktorantów, organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych, organizowania staży i praktyk oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

W spotkaniu inaugurującym oficjalną współpracę między Akademią i spółką Siemens wzięli udział po stronie partnera Prezes Maciej Zieliński (CEO), Kierownik Działu DCP (Digital Connectivity and Power) Paweł Olszak oraz Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży Dariusz Błoński. Ze strony WAT w rozmowach uczestniczyli Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Logistyki WLO dr inż. Marek Kalwasiński i jego zastępcy – dr inż. Paweł Ślaski i dr inż. Bogusław Rogowski, Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej IL WLO dr inż. Dariusz Nagrabski i dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT. Wizytę koordynował Kierownik Zakładu Systemów Logistycznych IL WLO, dr inż. Tomasz Waśniewski.

źródło : https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/porozumienie-o-wspolpracy-wat-i-siemens-polska/

Karolina Duszczyk
fot. Mariusz Maciejewski