aLIFEca FINAL CONFERENCE – a conference on  Life Cycle Assessment, Today’s Automotive and aLIFEca  project

W dniu 17 października 2023 dr hab. inż. Sławomir Augustyn i dr inż.  Tomasz R. Waśniewski uczestniczyli  jako recenzenci projektu “ Life Cycle Assessment” w Międzynarodowej Konferencji w Pradze,  na której zostały przedstawione rezultaty projektu  „aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment” dotyczącego środowiskowej oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) w branży motoryzacyjnej. 

Celem projektu było opracowanie specjalistycznego kursu dotyczącego LCA w motoryzacji, który ma formę kursów online (MOOC – massive open online courses).  Główny rezultat projektu – kurs aLIFEca MOOC jest dostępny na platformie  https://learn.skills-framework.eu/  oraz na platformie Automotive Skills Alliance platformINITIATIVES – AUTOMOTIVE SKILLS ALLIANCE (automotive-skills-alliance.eu).

Więcej informacji na temat konferencji oraz projektu aLIFEca można uzyskać na stronie projektu https://project-alifeca.eu/, gdzie znajdują się informacje o projekcie oraz linki do Facebooka i LinkedIn.