W dniach 18-22.03.2024 r. w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbył się kurs Ocena zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych (CREVAL – Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units). Kurs prowadzony był przez Mobile Education Training Team (METT) z NATO School Oberammergau (NSO) w Niemczech. Uroczystego otwarcia kursu dokonał jego dyrektor z ramienia NSO płk Georgios Tsompanidis (GRC-A). Zajęcia prowadzili instruktorzy z SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) z Mons w Belgii oraz LANDCOM (Allied Land Command) z Izmiru w Turcji.

Kurs dotyczy oceny zdolności bojowej pododdziałów wojsk lądowych zgodnie z dokumentem Allied Command Operations Forces Standards Volume VII – Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL). Kurs przygotował oficerów do prowadzenia certyfikacji sił i środków wydzielanych do zestawów Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force), grup bojowych Unii Europejskiej oraz misji/operacji poza granicami państwa. W kursie wzięło udział 47 żołnierzy z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek organizacyjnie podległych, w tym 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego, a także Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Za organizację kursu z ramienia WLO odpowiedzialny był kpt. Grzegorz Wiejak.