dr inż. Paulina OWCZAREK
Kierownik Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw
E-mail: paulina.owczarek@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-225

 

dr inż. Bogusław ROGOWSKI
Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. kształcenia
E-mail: boguslaw.rogowski@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-412

dr n. ekon. inż. Tomasz KOCHAŃSKI
Kierownik Studiów Podyplomowych
E-mail: tomasz.kochanski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-094

dr Łukasz NYSZK
Koordynator Programu ERASMUS +
E-mail: lukasz.nyszk@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-058

mgr inż. Magdalena RYKAŁA
E-mail: magdalena.rykala@wat.edu.pl

Tel.: 261-839-174

dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT
E-mail: jaceks.wozniak@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-054

dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK
E-mail: dorota.krupnik@wat.edu.pl

Tel.: 261-837-390

dr inż. Paweł ŚLASKI
Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. naukowych
E-mail: pawel.slaski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-156

dr Paulina ZAMELEK
Kierownik Studiów Podyplomowych
E-mail: paulina.zamelek@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-227

dr Iwona SOBCZAK
Opiekun Koła Naukowego Studentów

iwona.sobczak@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-227

dr Ewa Kalbarczyk-Guzek
E-mail: ewa.kalbarczyk@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-356

 

dr inż. Ryszard Lewiński
Redaktor Naczelny SLW

E-mail: ryszard.lewinski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-877