– Informacje dla studentów

01.02.2024 r. Sala 1.27 godz. 8.00

PRZEWODNICZĄCYdr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT
CZŁONEKdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI
CZŁONEKdr n. społ. inż. Dorota …

Czytaj więcej HARMONOGRAM OBRON INSTYTUTOWYCH

Studenci Logistyki o profilu ogólnoakademickim Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którzy chcą przystąpić do państwowych obron  prac dyplomowych w Instytucie Logistyki w lutym 2024 r. proszeni są o zgłaszanie gotowości  przystąpienia do obrony poprzez przesłanie na adres ilog@wat.edu.pl  do 22.01.2024 r. następujących informacji:
  1. imię i nazwisko,
  2. imię i nazwisko promotora,
  3. numer grupy,
  4. numer …

    Czytaj więcej OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH

REKRUTACJA DO MODUŁU PODOFICERSKIEGO OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych?

Zacznij pracę nad sobą już teraz!

Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Rekrutacja do MODUŁU PODOFICERSKIEGO w ramach Szkoły Legii Akademickiej  realizowanego w roku akademickim 2023/2024 w Wojskowej Akademii Technicznej trwa …

Czytaj więcej Legia Akademicka moduł podoficerski

Specjalistyczny  kursu dotyczącego LCA (Life Cycle Assessment) w motoryzacji, który jest ściśle powiązany z transportem a przez to z logistyką.
Przedmioty prowadzone w Instytucie Logistyki na kierunkach praktycznych wpisują się w tematykę specjalistycznego kursu LCA obejmującego m.in.:
Zastosowanie Informatyki w Logistyce i Inżynieria Bezpieczeństwa.
Studenci i pracownicy mogą uzyskać Certyfikat po zapoznaniu …

Czytaj więcej Certyfikat LCA

UWAGA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH DO WPŁAT

od 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Szanowni Studenci,

Informujemy, że od 1 października br. ulegną zmianie numery kont bankowych na jakie należy dokonywać wpłat z tytułu czesnego oraz pozostałych należności.

Nowe numery kont bankowych dostępne będą po zalogowaniu w USOSweb.

W związku z powyższym prosimy …

Czytaj więcej ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH DO WPŁAT

W dniu 13 lipca zakończyły się drugie otwarte warsztaty „LATO Z FLEXSIM’EM” dla pracowników i wszystkich studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Pomysł letnich warsztatów powstał w Instytucie Logistyki.

W kolejnych dniach w warsztatach uczestniczyło 5 wspaniałych, którzy zapoznali się z możliwościami programu do symulacji przestrzennej FlexSim. Na warsztatach tworzono  modele symulacyjne …

Czytaj więcej II-ga edycja “LATO Z FLEXSIM’EM”

W dniu 10 lipca zakończyły się pierwsze otwarte warsztaty „LATO Z FLEXSIM’EM” dla pracowników i wszystkich studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Pomysł letnich warsztatów powstał w Instytucie Logistyki.

W kolejnych dniach uczestniczki warsztatów zapoznawały się z możliwościami programu do symulacji przestrzennej FlexSim. Na warsztatach tworzono  modele symulacyjne procesów logistycznych, transportowych i …

Czytaj więcej I-sza edycja “LATO Z FLEXSIM’EM”

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  • Zakład Logistyki Wojskowej
  • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw
  • Zakład Systemów Logistycznych

NA SKRÓTY

KONTAKT

Instytut Logistyki
Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna
gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49
   


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 1.29):
Katarzyna Rejak-Król
tel.  (+48) 261 83-90-85