dr inż. Marek KALWASIŃSKI 
Dyrektor Instytutu Logistyki
E-mail:. marek.kalwasinski@wat.edu.pl
tel. 261-839-085

 

dr inż. Bogusław ROGOWSKI
Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. kształcenia
E-mail: boguslaw.rogowski@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-412

dr inż. Paweł ŚLASKI
Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. naukowych
E-mail: pawel.slaski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-156

dr inż. Dariusz NAGRABSKI
Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej
E-mail: dariusz.nagrabski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-021

dr inż. Paulina OWCZAREK
Kierownik Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw
E-mail: paulina.owczarek@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-225

 

dr  inż. Tomasz R. WAŚNIEWSKI
Kierownik Zakładu Systemów Logistycznych
E-mail: tomasz.wasniewski@wat.edu.pl
tel. 261-839-681

 

mgr inż. Andrzej PROKOPCZUK
Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej
E-mail: andrzej.prokopczuk@wat.edu.pl
tel. 261-839-194