Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 89 373,90 zł.
Numer projektu: KONF/SP/0100/2023/01

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

Wyzwania środowiska naukowego wobec wojny w Ukrainie

która odbędzie się 6-8 listopada 2024 roku na Lubelszczyźnie.

Opłata konferencyjna wynosi 1900 PLN

Opłata konferencyjna zawiera udział w konferencji i imprezach towarzyszących materiały konferencyjne, przerwy kawowe i wyżywienie, w tym uroczystą kolację.

Wpłaty należy dokonać na konto niezwłocznie po zgłoszeniu swojego uczestnictwa:

Wojskowa Akademia Techniczna

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
Nr konta bankowego: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: subkonto 700-1500-50-010  KNDU imię i nazwisko