dr inż. Dariusz NAGRABSKI
Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej
E-mail: dariusz.nagrabski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-021

 

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
E-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-918


 

ppłk dr hab inż. Anna BORUCKA, prof. WAT
E-mail: anna.borucka@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-060

 

prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT
Kierownik Studiów Podyplomowych

E-mail: jerzy.bertrandt@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-790

 

mgr Adam DEMBEK
E-mail: adam.dembek@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-640

 

dr Mariusz GUŁAJ
E-mail: mariusz.gulaj@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-640

 

dr hab. Paweł KLER, prof. WAT
E-mail: pawel.kler@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-790

 

prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK
E-mail: mieczyslaw.pawlisiak@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-620

 

płk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT
E-mail: konrad.stanczyk@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-620

 

kpt. mgr inż. Grzegorz WIEJAK
Zastępca Redaktora Naczelnego SLW

E-mail: grzegorz.wiejak@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-051

 

mgr inż. Dariusz ŻUCHOWSKI
E-mail: dariusz.zuchowski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-021

 

mgr inż. Krzysztof Szymański
E-mail: krzystof.szymanski@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-538

 

dr inż. Marek KALWASIŃSKI
Dyrektor Instytutu Logistyki
E-mail: marek.kalwasinski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-021

 

dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT
Kierownik Studiów Podyplomowych
E-mail: slawomir.bylen@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-058

 

kpt. dr inż. Igor BETKIER
Opiekun Koła Naukowego
E-mail: igor.betkier@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-051

 

mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK
E-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-225

 

płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT
E-mail: bartosz.kozicki@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-175

 

inż. Zenon MYSZCZYSZYN
E-mail: zenon.myszczyszyn@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-173

 

dr Dariusz SPYCHAŁA
E-mail: dariusz.spychala@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-790

 

dr inż. Jarosław TOMASZEWSKI
E-mail: jaroslaw.tomaszewski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-479


 

dr inż. Robert WOŹNIAK
E-mail: robert.wozniak@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-175

 

mgr inż. Krzysztof Juniec
E-mail: krzysztof.juniec@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-538