Specjalistyczny  kursu dotyczącego LCA (Life Cycle Assessment) w motoryzacji, który jest ściśle powiązany z transportem a przez to z logistyką.
Przedmioty prowadzone w Instytucie Logistyki na kierunkach praktycznych wpisują się w tematykę specjalistycznego kursu LCA obejmującego m.in.:
Zastosowanie Informatyki w Logistyce i Inżynieria Bezpieczeństwa.
Studenci i pracownicy mogą uzyskać Certyfikat po zapoznaniu się z 5 rozdziałami i rozwiązaniem testu.

https://learn.skills-framework.eu
(wybieramy kurs – MOOC aLIFEca)