W dniach 2-6 października br. nauczyciel akademicki Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – dr Paulina Zamelek – uczestniczyła w programie Erasmus+ Mobility na greckiej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Pani dr Paulina Zamelek została zaproszona przez Hellenic Air Force Academy (HAFA) w Atenach do poprowadzenia zajęć w ramach „Wspólnego modułu EPBiO dotyczącego WPBiO 2023” (ESDP Common Module on CSDP 2023) w ramach „semestru Międzynarodowego – Wojska Lotnicze” (International Air Force Semester) realizowanego pod auspicjami Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College). W zajęciach uczestniczyło 120 kadetów z Grecji (HAFA), Portugalii (Portuguese Air Force Academy), Belgii (Royal Military Academy), Polski (Lotnicza Akademia Wojskowa) a także cywilni studenci z akademii z Rumunii, Włoch i Grecji.
Dr P. Zamelek poprowadziła wykłady i warsztaty dotyczące transformacji przemysłów obronnych z perspektywy ekonomicznej, przemysłowej i politycznej, źródeł finansowania rozwoju technologii obronnych i zależności technologicznych europejskiego przemysłu obronnego, a także warsztaty dotyczące analizy PEST dotyczącej greckiego przemysłu obronnego.
Warto pamiętać, że do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ do państw Unii Europejskiej uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej, co skutecznie realizowane jest przez kadrę Instytutu Logistyki WLO, doskonaląc w ten sposób swoje kompetencje dydaktyczne i naukowe.