Misja Zakładu Logistyki Wojskowej

Zakład Logistyki Wojskowej służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, szkolenie kwalifikacyjne i doskonalące, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach logistyki, a w szczególności w zakresie organizacji logistyki i technologii logistycznych. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierów logistyki dla Sił Zbrojnych RP i Gospodarki Narodowej, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie.

W zakresie dydaktyki:

Prowadzenie w oparciu o modyfikowane stosownie do potrzeb współczesności programy kształcenia w ramach realizowanych kierunków w naukach o bezpieczeństwa, naukach o zarządzaniu i jakości oraz w logistyce.

W zakresie naukowym:

Inicjowanie i rozwijanie badań, których wyniki mogą okazać się przydatne dla dalszego rozwoju Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem systemu logistycznego SZ RP.

W zakresie rozwoju naukowego kadry:

Systematyczne zwiększanie własnych kompetencji przez pracowników akademickich oraz rozpowszechnianie kreowanej i doskonalonej przezeń myśli naukowej w Polsce i na świecie – zarówno poprzez publikowanie w uznanych czasopismach i wydawnictwach, jak również poprzez rozwój własnego wydawnictwa i czasopism naukowych podejmując starania na rzecz zwiększenia ich wartości i rozpoznawalności nie tylko w polskiej, ale również międzynarodowej społeczności akademickiej.

Proces dydaktyczny wzbogacamy o:

 • zajęcia wyjazdowe w ramach których studenci mogą poznać bliżej specyfikę danej firmy i przyjrzeć się jak w rzeczywistości zarządza się poszczególnymi procesami logistycznymi, jak również jednostek wojskowych;
 • spotkania z ekspertami w ramach prowadzonych zajęć podczas których studenci otrzymują pakiet wiedzy praktycznej z danego obszaru tematycznego;
 • specjalistyczne warsztaty i szkolenia, które otwierają studentom drogę do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • międzynarodową współpracę w ramach Programu Erasmus+;
 • praktyki realizowane w jednostkach wojskowych oraz oddziałach gospodarczych.

Łączymy teorię z praktyką, dzięki czemu stwarzamy dogodne warunki do rozwijania umiejętności przyszłej kadry logistycznej. Wspólnie ze specjalistami monitorujemy potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie kompetencji młodych logistyków. Wykorzystując i stale udoskonalając naszą bazę dydaktyczną oferujemy kształcenie w oparciu o nowoczesne systemy klasy TMS, WMS czy ZWSI RON.

W zakresie podnoszenia kompetencji żołnierzy zawodowych SZ RP:

 • prowadzimy kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla personelu SZ RP:

NAZWA KURSU

CZAS TRAWANIA

OPIEKUN
Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne w Logistyce” niestacjonarne Zaoczne
dwa semestry
zjazdy 1xmc
dr inż. Marek KALWASIŃSKI
Podyplomowe Studia “Zabezpieczenie logistyczne” (niestacjonarne) Zaoczne trwające rok ze zjazdami raz w miesiącu dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT
Logistyczny system meldunkowy 2 tygodnie płk dr hab. inż. Bartosz KOZICKI, prof. WAT
Organizacja i zarządzanie w WOG 2 tygodnie dr inż. Dariusz NAGRABSKI
Organizacja zabezpieczenia technicznego 4 tygodnie dr inż. Dariusz NAGRABSKI
Pion funkcjonalny: zabezpieczenia (na stanowiska o STE. kapitan, kapitan marynarki) 8 tygodni ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT
Pion funkcjonalny: zabezpieczenia (na stanowiska o STE. porucznik, porucznik marynarki) 8 tygodni kpt. dr inż. Igor BETKIER
Organizacja zabezpieczenia logistycznego 4 tygodnie dr hab. inż. Paweł KLER, prof. WAT
Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS (moduł LOGREP) 1 tydzień płk dr hab. inż. Bartosz KOZICKI, prof. WAT
Kurs kwalifikacyjny na stanowiska służbowe zaszeregowane do STE. podpułkownik, (komandor por.) realizujących zadania w obszarze techniczno – logistycznym  (Pion funkcjonalny: zabezpieczenia) 13 tygodni dr Mariusz GUŁAJ
Wyższy Kurs Zabezpieczenia Logistycznego (na stanowiska o STE. major, komandor ppor.) 12 tygodni por. mgr inż. Grzegorz WIEJAK
Ochrona obiektów wojskowych 2 tygodnie ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT
Zasady planowania i udzielania wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS) w operacjach sojuszniczych 1 tydzień dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT
Kurs kwalifikacyjny na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym  

6 miesięcy

dr Jarosław TOMASZEWSKI
Kurs Studium Oficerskie SW 38A 6 miesięcy kpt dr inż. Małgorzata GRZELAK
Kurs szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów WOT (grupa ogólnologistyczna) 6 miesięcy
(przeznaczenie w JW.)
mgr Adam DEMBEK
Studia podyplomowe Logistyka medyczna Zaoczne trwające rok prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT
Kurs doskonalący Pozyskiwanie urządzeń i sprzętu sportowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP 1 tydzień dr inż. Robert Woźniak
Kurs oficerski GO ogólnologistyczna 12 miesięcy por. mgr inż. Grzegorz Wiejak
Kurs oficerski GO ekonomiczno – finansowa 12 miesięcy ppłk dr hab. Stańczyk Konrad, prof. WAT
Organizacja zabezpieczenia materiałowego 4 tygodnie dr Dariusz Spychała
 • prowadzimy certyfikowane kursy międzynarodowe: Standardization within NATO Course (ETE-SD-31500), LOGFAS Fundamentals and Data Operator Course (LOG-LG-26834), LOGFAS Movement Execution and Coordination Course (EVE Operator) (LOG-LG-36882), LOGFAS Operational Movement Planning Course (CORSOM Operator) (LOG-LG-36883),
 • we współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Logistycznej realizujemy międzynarodowe kursy: NATO Logistics Introductory Course (NLIC) (LOG-LG-15475), NATO Logistics Operations Course (NLOC) (LOG-LG-25599),
 • jesteśmy współorganizatorami sztabowych ćwiczeń logistycznych NATO o kryptonimie Connected Logisticians, których zadaniem jest sprawdzenie gotowości personelu NATO w zakresie operacyjnego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania LOGFAS, wspierającego proces zabezpieczenia logistycznego działań Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Lista realizowanych obecnie projektów naukowych:

 1. Projekt w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II pt.: Możliwości zwiększania społecznej percepcji BSP wśród uczniów szkoły podstawowej, Kierownik: ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT
 2. Projekt w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych pt.: Wyzwania środowiska naukowego wobec konfliktu na Ukrainie, Kierownik: ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT

Lista najwyżej punktowanych publikacji pracowników zakładu:

 1. Borucka A. Maintaining technical readiness in the context of military exploitation systems, Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences, Technical Sciences DOI: 10.24425/bpasts.2023.146619
 2. Borucka A., Sobecki G. A road safety evaluation model in the context of legislative changes, Transport Problems, 2023, 18(3), DOI: 10.20858/tp.2023.18.3.04
 3. Borucka A. Seasonal Methods of Demand Forecasting in the Supply Chain as Support for the Company’s Sustainable Growth. 2023; 15(9):7399. https://doi.org/10.3390/su15097399
 4. Kozłowski, E., Borucka, A., Oleszczuk, P., Jałowiec, T. (2023). Evaluation of the maintenance system readiness using the semi-Markov model taking into account hidden factors. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. https://doi.org/10.17531/ein/172857
 5. Borucka, A., Kozłowski, E. Selected polynomial identification techniques to evaluate maritime transport trends around Covid-19. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2023, 120, 51-68. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2023.120.4.
 6. Borucka, A., Kozłowski, E. (2023). Modeling the dynamics of changes in CO2 emissions from Polish road transport in the context of COVID-19 and decarbonization requirements. Combustion Engines. https://doi.org/10.19206/CE-169697
 7. „Bioterroryzm żywnościowy”. Autor: Bertrandt J., [w:] Gawęcki J. Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN 2023, s. 450-467, ISBN: 9788301228637
 8. „Czynniki klimatyczne a sposób żywienia”, Autor: Bertrandt J., [w:] Gawęcki J. Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN 2023, s. 179-203, ISBN: 9788301228637
 9. Assessment of Energy Expenditure of Police Officers Trained in Polish Police Schools and Police Training Centers, Autorzy: Bertrandt J.; Anyżewska A., Łakomy R., Lepionka T., Szarska E., Tomczak A., Gaździńska A., Bertrandt-Tomaszewska K., Kłos K., Maculewicz E. Czasopismo: Int. J. Environ. Public Health 2022, Vol. 19, issue 11, article number 6828, p-ISSN: 1660-4601
 10. Assessment of the Body Composition and Bone Calcification of Students of Police Schools and Police Training Centers in Poland: A Cross-Sectional Study. Autorzy: Lepionka T., Anyżewska A., Maculewicz E, Kłos K., Łakomy R., Szarska E., Tomczak A., Gaździńska A., Skuza K., Bertrandt J. Czasopismo: Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, Vol. 19, issue 12, article number 7161, p-ISSN: 1660-4601
 11. Association between Diet, Physical Activity and Nutritional Status of Male Border Guard Officers. Autorzy: Anyżewska A., Łakomy R., Lepionka T., Maculewicz E., Szarska E., Tomczak A., Bolczyk I., Bertrandt J. Czasopismo: Int. J. Environ. Public Health 2022, Vol. 19, issue 9, article number 5305, p-ISSN: 1660-4601
 12. Assessment of the Level of Physical Activity and Body Mass Index of Soldiers of the Polish Air Force. Autorzy: Tomczak A., Anyżewska A., Bertrandt J., Kruszewski A., Gaździńska A. Czasopismo: Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, Vol. 19, issue 14, article number 8392, p-ISSN: 1660-4601
 13. The Influence of FTO, FABP2, LEP, LEPR, and MC4R Genes on Obesity Parameters in Physically Active Caucasian Men. Autorzy: Maculewicz E. Leońska-Duniec A., Mastalerz A., Szarska E., Garbacz A., Lepionka T, Łakomy R., Anyżewska A., Bertrandt J. Czasopismo: Int. J. Environ. Public Health 2022, Vol. 19, issue 10, article number 6030, p-ISSN: 1660-4601
 14. „Żywienie w ekstremalnych warunkach środowiska”, Autor: Bertrandt J., [w:] Grzymisławski M., Moszak M. Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022, s. 90-123, ISBN: 9788301222864
 15. Proposal of an alternative diet as an element of improving the safety and quality of nutrition for soldiers. Autorzy: Kler P., Sobczuk S., Hlubik J., Bertrandt J. Czasopismo: Systemy Logistyczne Wojsk. Zeszyt 56 (2022), s. 53-66, ISSN: 1508-5430
 16. Rykała, M., Grzelak, M., Rykała, Ł., Voicu, D., Stoica, R.-M. 2023. Modeling Vehicle Fuel Consumption Using a Low-Cost OBD-II Interface. Energies, 16, 7266. https://doi.org/10.3390/en16217266
 17. Wiejak, G., Grzelak, M., Mroczek, R. 2023. Rating of the mobility of Military Logistic Vehicles Used in the Polish Armed Forces. Advances in Military Technology, Vol. 18(1), p. 81-88
  https://doi.org/10.3849/aimt.01788
 18. Wiejak, G., Grzelak, M., Świderski, A. 2022. Forecasting the number of vehicle kilometers by applying the autoregression model, using Warsaw trams as an example. WUT Journal of Transportation Engineering. Vol. 134. p. 83-93.
  DOI: 10.5604/01.3001.0016.1352
 19. Ślaski, P., Grzelak, M. 2022. Lateral Thinking in the Process of Logistics Students’ Education Using the Example of the EOQ Model. Polish Political Science Yearbook. Vol. 51.
  https://doi.org/10.15804/ppsy202216
 20. Ślaski, P., Grzelak, M. 2022. The Role of Material Stocks in the National Security System. Polish Political Science Yearbook. Vol. 50. p. 57-77.
  https://doi.org/10.15804/ppsy202208
 21. Grzelak, M., Rykała, M. 2021. Modeling the Price of Electric Vehicles as an Element of Promotion of Environmental Safety and Climate Neutrality: Evidence from Poland. Energies. 14(24). p. 8534.
  https://doi.org/10.3390/en14248534
 22. Ślaski, P., Rykała, M., Grzelak, M. 2020. Higher Education – Related Problems During Covid-19 Pandemic. European Research Studies Journal, Vol. XXIII(3). p. 167-186.
  DOI: 10.35808/ersj/1860
 23. Mitkow Sz., Tomaszewski J., Kozicki B., Bezpieczeństwo militarne a potencjał osobowy Sił Zbrojnych RP, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-346-7.
 24. Kozicki B., Planowanie potrzeb w Siłach Zbrojnych RP w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Polski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-7938-362-7 .
 25. Mizura G., Mitkow Sz., Kozicki B., Planowanie potencjału osobowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu aktualnych wyzwań bezpieczeństwa militarnego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-7938-387-0.
 26. Kozicki B., 2022, Model planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP wobec aktualnych wyzwań bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, ISBN: 978-83-7938-379-5.
 27. Kozicki B., Bryczek-Wróbel P., The Impact of Covid-19 Pandemic on Energy Security by Demand Analysis for Oil and Air Passengers in European Countries, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII, Special Issue 3, s. 201-212, DOI: 10.35808/ersj/1862.
 28. Kozicki B., Bryczek-Wróbel P., Górnikiewicz M., The Impact of the Coronavirus Pandemic on Russia’s Economic Security: Analysis of Exchange Rates of Selected Currencies and Energy Resources, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII, Special Issue 3, s. 228-238, DOI: 10.35808/ersj/1879.
 29. Kozicki B., Górnikiewicz M., Unemployment Rate in Poland and USA during COVID-19 Pandemic: A Case Study, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII, Special Issue 3, s. 187-200, DOI: 10.35808/ersj/1861.
 30. Kozicki B., Walkowiak M., Górnikiewicz M., Correlation between the Dynamics of Changes in the Population of Selected European Societies and the Level of European Regional Security in the Day of Covid-19, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII, Special Issue 3, s. 311-323, DOI: 202010.35808/ersj/1885.
 31. Kozicki B., Walkowiak M., Górnikiewicz M., The Impact of COVID-19 Pandemic on the Economic Security of Russia and European Countries, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII, s. 324-338, DOI:10.35808/ersj/1886.
 32. Kozicki B., Mitkow S., Analysis of Human Deaths in Regard to Covid-19 Pandemic in European Countries, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII, s. 213-227, DOI: 10.35808/ersj/1878.
 33. Jurgilewicz M., Malec N., Piwowarski J., Kozicki B., Forecasting the reserve money of the Central Bank of Poland in the aspects of economy security, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2021, vol. 11, no. 1, pp. 525-536, DOI: 10.47459/jssi.2021.11.48.
 34. Piwowarski J., Kozicki B., Jurgilewicz M., Malec N., Managing the Financial Security of Organizations During the Covid-19 Pandemic – Multivariate Analysis, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2021, vol. 11, no. 1, pp. 537-546, DOI: 110.47459/jssi.2021.11.49.
 35. Kozicki B., Zelkowski J., Mitkow Sz., Gontarczyk M., The forecast of the number of soldiers in the Saudi Arabian army in terms of military security, „Polish Political Science Yearbook PPSY” 2021, Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 149-158, DOI: 10.15804/ppsy202147.
 36. Kępa P., Kozicki B., The impact of Russian policy on Saudi Arabia in terms of economy security, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2021, vol. 11, no. 1, pp. 97-108, DOI: 10.47459/jssi.2021.11.39, ISSN 2029-7017, print/ISSN 2029-7025 online.
 37. Magniszewski M., Kozicki B., Multidimentional analysis of the decline of rail passengers in European Countries in 2020 in terms of economic security, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2021, vol. 11, no. 1, pp. 441-455, DOI: 10.47459/jssi.2021.11.40, ISSN 2029-7017, print/ISSN 2029-7025 online.
 38. Kozicki B., Zelkowski J., Mitkow Sz., Gontarczyk M., The forecasting of military expenditure in Saudi Arabia in terms of military security, „Polish Political Science Yearbook PPSY” 2022, Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 1-10, DOI: 10.15804/ppsy202204.
 39. Kozicki B., Włoch A., Grabowski R., Mitkow Sz., Impact of Covid-19 Pandemic on Economic Security ‒ Multidimensional Analysis of Real Estate Market Across Poland, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2022, vol. 12, issue 1, pp. 5-15, DOI: 10.47459/jssi.2022.12.1.
 40. Kozicki B, Stajniak M., Magniszewski M., Lorek M., Mitkow Sz., Multidimensional Analysis of Real Estate Prices in Seventeen Cities in Poland in Terms of Economic Security, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2022, vol. 12, issue 1, pp. 27-38, DOI: 10.47459/jssi.2022.12.3.
 41. Jurgilewicz M., Kozicki B., Piwowarski J., Grabowska S., Contemporary Challenges for the Economic Security of Enterprises in Poland, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2022, vol. 12, issue 1, pp. 71-80, DOI: 10.47459/jssi.2022.12.6.
 42. Kozicki B., Mitkow Sz., Bąk T., Topolewski S., The impact of the COVID-19 pandemic on enterprises in Poland in view of economic safety, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2022, vol. 12, issue 1, pp. 97-108, DOI: 10.47459/jssi.2022.12.8.
 43. Kozicki B., Mitkow Sz., Sowa B., Rajchel J., Bździuch S., Methodology of road transport planning with the use of it software in terms of military security maintenance, „Journal of Security and Sustainability Issues” 2022, vol. 12, issue 1 (2022), pp. 121-130, DOI:10.47459/jssi.2022.12.10.
 44. Stajniak M., Kozicki B., Wenerska B., The number of passengers transported by air in the world and the impact of the COVID-19 pandemic on air passenger transport in the USA in terms of economic security, „European Research Studies Journal” 2022, vol. XXV, Special Issue 2B, pp. 173-183, DOI: 10.35808/ersj/2951.
 45. Stajniak M., Kozicki B., Jaśkiewicz P., Szczupak L., The forecasting of dangerous goods transport by rail in Poland in terms of environmental security, „European Research Studies Journal” 2022, vol. XXV, Special Issue 2B, pp. 359-368, DOI: 10.35808/ersj/2968.
 46. Kozicki B., Tomaszewska A., Jaśkiewicz P., Jurgilewicz O., Przybylski P., Multidimensional Comparative Analysis of the House Price Index in Europe Between 2021-2022 in the Aspect of Economic Security, „Journal of Security and Sustainability Issues”, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 131-138, DOI 10.47459/jssi.2022.12.11.
 47. Kozicki B., Tomaszewska A., Jaśkiewicz P., Topolewski S., Lubiewski P., The forecasting of salaries in European Countries in terms of economic security, „Journal of Security and Sustainability Issues”, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 171-181, DOI 10.47459/jssi.2022.12.14.
 48. Mitkow Sz., Kozicki B., Bryczek-Wróbel P., Socha R., Ostrowska-Dankiewicz A., The covid-19 pandemic and the impact of passenger air transport in Europe on crude oil prices in terms of economic security, „Journal of Security and Sustainability Issues”, 2023, vol. 13, no. 1, pp. 5-16, https://doi.org/10.47459/jssi.2023.13.1.
 49. Topolewski S., Mitkow Sz., Kozicki B., Wiśniewski B., Multidimensional comparative analysis of passenger rail transport in selected european countries in terms of economic security, „Journal of Security and Sustainability Issues”, 2023, vol. 13, no. 1, 29-39, DOI 10.47459/jssi.2023.13.3.
 50. Kozicki B., Jaśkiewicz P., Włoch A., Zieliński J., The impact of the covid-19 pandemic and the war between Russia and Ukraine on electricity prices in selected european countries in 2022 in terms of economic security, „Journal of Security and Sustainability Issues”, 13 (2023), no. 1, 75-84, https://doi.org/10.47459/jssi.2023.13.7.
 51. Skrabacz A., Kozicki B., Impact of road accidents on the number of injured and killed in Poland compared to selected EU countries, , 2023, Transport Problems, ISBN: 978-83-959742-6-7, s. 318-328.
 52. Kozicki B., Skrabacz A., Gałek B., Lorek M., Multidimensional analysis of losses in the number of passengers transported by air in Poland and Germany caused by the COVID-19 pandemic in terms of the maintenance of economic security2023, Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 8(2), 58-70. doi:10.14254/jsdtl.2023.8-2.4.
 53. Kozicki B., Latosiewicz D., Zelkowski J., Glen A., Kumor K., Forecasting of total costs in a company in terms of economic security in Poland, Journal of Security and Sustainability Issues 13(2023), no. 1, 133-142, DOI 10.47459/jssi.2023.13.13.
 54. Kozicki B., Jaśkiewicz P., Latosiewicz D., Więckiewicz M., Surowiecki , Multidimensional analysis of the number of passengers transported by air in Europe between 2019-2022 in terms of economic security, 2023, Journal of Security and Sustainability Issues 13(2023), no. 1, 315-324, DOI 10.47459/jssi.2023.13.33.
 55. Rynkun-Werner R., Kozicki B., Zelkowski J., Krzewniak D., Jurisdiction of the International Criminal Court in the Hague and war crimes in Ukraine in the face of security, Journal of Security and Sustainability Issues 13(2023), no. 1, 325-336, DOI 10.47459/jssi.2023.13.34.
 56. Latosiewicz D., Kozicki B., Magniszewski M., Tołwiński M., The impact of crises in the XXI century on the railway transport sector in Poland in terms of economic security, „Polityka i Społeczeństwo”, 1(21) / 2023, s. 177-190, DOI: 10.15584/polispol.2023.1.12.
 57. Kozicki B., Gontarczyk M., Jurgilewicz O., Zakrzewska S, 2023, Resilience of the United States Economy to External Shocks, Journal of Security and Sustainability Issues 13(2024), no. 1, 373-381, DOI 10.47459/jssi.2023.13.38.
 58. Kurzępa-Piękoś E., Błaszczak B., Kozicki B., Drygiel-Bielińska M., 2023, Temporary Protection of Ukrainian Citizens – Selected Issues, Journal of Security and Sustainability Issues 13(2024), no. 1, 415-426, DOI 10.47459/jssi.2023.13.42.
 59. Kozicki B., Kumor K., Zelkowski J., Glen A., Latosiewicz D., Towards Economic Security Via Forecasting of Costs, Journal of Security and Sustainability Issues 13(2023), no. 1, 133-142, DOI 10.47459/jssi.2023.13.13
 60. Kler P., Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach poza granicami kraju, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2021, ss. 389, ISBN: 978-83-8180-556-8.
 61. Kler P., (red.), Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2021, ss. 639. ISBN 978-83-66491-02-1. 20 pkt. DRUK BRAK 1 OKŁADKI I STRON 603 – 639 – 1
 62. Kler P., Bertrandt J., Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2021, ss. 296, ISBN 978-83-8180-534-6.
 63. Pawlisiak M., „Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem stopnia realizacji zadań przez jednostki i instytucje wojskowe. Cz. 1, Bezpieczeństwo logistyczne jako składowa dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie”. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2019 ISBN 1231-2037, s. 575-588
 64. Pawlisiak M., „Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem stopnia realizacji zadań przez jednostki i instytucje wojskowe cz. 3. Zaspokojenie potrzeb wojsk w środki zaopatrzenia oraz świadczenie specjalistycznych usług materiałowych podstawą zapewnienia bezpieczeństwa materiałowego jednostek i instytucji wojskowych”. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 10/2019 ISBN 1231-2037, s. 439 – 451.
 65. Pawlisiak M., „Podejście systemowe i procesowe atrybutem bezpieczeństwa realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk”. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2019, ISBN 1231-2037, s. 601-609.
 66. Pawlisiak M., „Transport kolejowy w przewozach wojskowych”. Systemy Logistyczne Wojsk nr 51/2019, ISSN 1508 – 5430, s. 117 – 128.
 67. Pawlisiak M., Piękoś D., „Potrzeby i możliwości wykorzystywania transportu kolejowego w przewozach wojskowych”. Systemy Logistyczne Wojsk nr 51/2019., s. 129-140. Mój wkład to koncepcja artykułu i jego ostateczna redakcja. Udział swój szacuję na około 50%.
 68. Pawlisiak M., „Social Reasons in The Theory and Practice of Economic Safety of Poland”. 2020 35th International Business Information Management, poz. 629 list. MNiSW, s. 11665-11672.
 69. Pawlisiak M., „Logistic Security of Military Units and Institutions During the COVID-19 Pandemic”. European Research Studies Journal – 2020, ISSN – 1108-2976, Volume XXIII, Special Issue 3, s. 71 – 80.
 70. Pawlisiak M. „Railway Component of The Central Transport Port as a Determinant of The Transport Security of Military Units”. 2020 35th International Business Information Management, poz. 629 list. MNiSW, s. 11730 – 11739.
 71. Pawlisiak M., „Mobilność determinantą bezpieczeństwa logistycznego polskich kontyngentów wojskowych” Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2023; XVII : s. 391-408; DOI: 10.5604/01.3001.0054.1432

dr inż. Dariusz NAGRABSKI
Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej
E-mail: dariusz.nagrabski@wat.edu.pl
Tel.: 261-837-021