Zadania strategiczne Instytutu:

 1. Realizacja procesu kształcenia;
 2. Prowadzenie badań naukowych;
 3. Organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
 4. Inspirowanie studenckiego ruchu naukowego.

Zadania dydaktyczne:

 1. Instytut realizuje proces kształcenia z obszaru logistyki w przedsiębiorstwach oraz w wojsku na studiach wyższych oraz studiach podyplomowych i kursach.
 2. Instytut realizuje proces kształcenia na kierunku studiów logistyka:
 • Studia pierwszego stopnia – inżynierskie oraz drugiego stopnia – magisterskie w specjalnościach:
 • Logistyka przedsiębiorstw;
 • Logistyka wojskowa – grupy osobowe: ogólnologistyczna, żywność i mundurówka.

Działalność naukowo-badawcza:
Instytut Logistyki prowadzi prace naukowo- badawcze w obszarach:

 1. Teoretycznych podstaw logistyki w wojsku i logistyki w gospodarce narodowej;
 2. Tworzenia modeli systemów i procesów logistycznych;
 3. Badania procesów przepływu dóbr fizycznych w systemach logistycznych;
 4. Komplementarności logistyki w wojsku i logistyki w gospodarce narodowej.