Misja Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw

W zakresie dydaktyki naszą misją jest:

Rozwijanie praktycznych umiejętności studentów poprzez tworzenie wspólnych ze środowiskiem branżowym platform wymiany doświadczeń.

W zakresie naukowym dążymy do:

Doskonalenia procesu badawczo-rozwojowego oraz upraktyczniania obszarów teoretycznych poprzez stałą współpracę ze środowiskiem ekspertów z branży logistycznej.

Przedsięwzięcia realizowane przez Instytut Logistyki Przedsiębiorstw skupiają się głównie na poszerzaniu możliwości współpracy środowiska akademickiego i branżowego. Naszym zadaniem jest tworzyć możliwości wymiany doświadczeń teoretyczno-praktycznych, określać wspólne cele, opracowywać metody i techniki podnoszące jakość kształcenia, doskonalić narzędzia wpierające działalność logistyczną. Stwarzamy warunki do pozyskania najnowszej wiedzy i praktyk biznesowych stosowanych w logistyce. Z pasją zaangażowaniem pomagamy naszym studentom podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym być specjalistami w swoim zawodzie.

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami z branży logistycznej m.in. z: PEKAES, Bakalland, Transsped, Fiege, Benson Consultants, Rohling Suus, Faurecia, Omida Logistics, Wilhelm Rosebrock, Optima Logistics Group, Emka Logistics.W ramach wspólnych porozumień oferujemy studentom najlepszą jakość praktycznego kształcenia.

Wspólnie z PKP S.A. podejmujemy szereg inicjatyw  naukowo-badawczych i rozwiązań koncepcyjnych do zarządzania zintegrowanymi systemami logistycznymi w Polsce, na potrzeby zwiększenia skali i konkurencyjności przewozów.

Proces dydaktyczny wzbogacamy o:

 • zajęcia wyjazdowe w ramach których studenci mogą poznać bliżej specyfikę danej firmy i przyjrzeć się jak w rzeczywistości zarządza się poszczególnymi procesami logistycznymi;
 • spotkania z ekspertami w ramach prowadzonych zajęć podczas których studenci otrzymują pakiet wiedzy praktycznej z danego obszaru tematycznego;
 • specjalistyczne warsztaty i szkolenia, które otwierają studentom drogę do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • możliwości udziału w programach rozwojowych, których celem jest realizacja praktycznych projektów, szkoleń oraz relacji monitoringowych we współpracy z biznesem;
 • międzynarodową współpracę w ramach Programu Erasmus+;
 • współprace w zakresie proponowania (uzgadniania) tematów prac dyplomowych i zapewnianie opieki w zakresie pozyskiwania materiałów do realizacji pracy dla studentów (ze strony PKP).

Łączymy teorię z praktyką, dzięki czemu stwarzamy dogodne warunki do rozwijania umiejętności przyszłej kadry logistycznej. Wspólnie ze specjalistami monitorujemy potrzeby rynku w zakresie kompetencji młodych logistyków. Wykorzystując i stale udoskonalając naszą bazę dydaktyczną oferujemy kształcenie w oparciu o systemy klasy TMS, Anteeo Spedycja, Flexim.

Nad czym obecnie pracujemy…

 1. Trwają prace w zespole nad opracowaniem podręcznika akademickiego pt.: „Innowacyjne metody kształcenia w zastosowaniach praktycznych”.
 2. Przedsięwzięciem związanym z rozbudową potencjału badawczo – dydaktycznego Instytutu Logistyki będzie Laboratorium badawcze opakowań na potrzeby SZ RP w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2021-2035” – dotacja celowa na zakup inwestycyjny w roku 2023.

Kwota dofinansowania z MON: 749 760,00 zł

Dydaktykę nosimy w sercu ale możemy pochwalić się również naszymi osiągnięciami naukowymi, oto kilka z nich:

 1. Woźniak J., Bezpieczeństwo paliwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, monografia, WAT, 2023.
 2. Ślaski P., Zapasy materiałowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, monografia, WAT, 2021.

Lista najwyżej punktowanych publikacji pracowników zakładu:

 1. Ślaski P., Grzelak M., The Role of Material Stocks in the National Security System, Polish Political Science Yearbook, ISSN 0208-7375.
 2. Ślaski P., Grzelak M., Lateral Thinking in the Process of Logistics Students’ Education Using the Example of the EOQ Model, Polish Political Science Yearbook ISSN 0208-7375.
 3. Ślaski P., Material inventory management during the COVID-19 pandemic, rozdział w monografii “Logistics, Transport and the COVID-19 Crisis Managing and Operating Logistics Processes”, ISBN 9781032255835, Routledge Taylor and Francis Group 2022.
 4. Owczarek P., Jóźwiak A., Prochowski L., Świderski A. Badanie wpływu czynników charakteryzujących eksploatację pojazdów samochodowych kategorii N1 w aspekcie efektywności ekonomicznej. Eksploatacja i niezawodność 1/2020, s. 121-129
 5. Owczarek P., Brzeziński M., Zelkowski M. Evaluation of light commercial vehicles operation process in a transport company using the regression modelling method. Eksploatacja i Niezawodność-Maintenance and Reliability 3/2022. S. 522-531

dr inż. Paulina OWCZAREK
Kierownik Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw
E-mail: paulina.owczarek@wat.edu.pl
Tel.: 261-839-225