W dniu 10 lipca zakończyły się pierwsze otwarte warsztaty „LATO Z FLEXSIM’EM” dla pracowników i wszystkich studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Pomysł letnich warsztatów powstał w Instytucie Logistyki.

W kolejnych dniach uczestniczki warsztatów zapoznawały się z możliwościami programu do symulacji przestrzennej FlexSim. Na warsztatach tworzono  modele symulacyjne procesów logistycznych, transportowych i magazynowych. Powstałe modele były analizowane pod kątem otrzymanych danych symulacyjnych jak i możliwości ich wykorzystania podczas pisania prac inżynierskich i magisterskich.

Na koniec warsztatów odwiedził nas Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. Naukowych  dr inż. Paweł Ślaski.

 Każda uczestniczka otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.  

autor: dr inż. Tomasz R. Waśniewski