W dniu 13 lipca zakończyły się drugie otwarte warsztaty „LATO Z FLEXSIM’EM” dla pracowników i wszystkich studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Pomysł letnich warsztatów powstał w Instytucie Logistyki.

W kolejnych dniach w warsztatach uczestniczyło 5 wspaniałych, którzy zapoznali się z możliwościami programu do symulacji przestrzennej FlexSim. Na warsztatach tworzono  modele symulacyjne procesów logistycznych, transportowych, magazynowych i omawiano otrzymane dane jakie udało się wygenerować za pomocą programu. Omawiano w jaki sposób można wykorzystać program do pisania pracy inżynierskiej lub magisterskiej na kierunku logistyka.  

W ostatnim dniu warsztatów na podstawie danych uczestnicy zaprojektowali i wykonali model transportu ładunków miedzy kontynentami od producenta do odbiorców.

Każda uczestniczka otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.