W dniu 30 czerwca w Instytucie Logistyki odbyło się szkolenie z Lean Management z wykorzystaniem gry decyzyjnej Bateriada. W szkoleniu udział wzięli zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy na kierunku Logistyka. Celem szkolenia było praktyczne doskonalenie procesów produkcyjnych MTO (produkcja na zamówienie) w celu spełnienia wymagań klienta (jakość, kompletność, terminowość).

W ramach szkolenia przeprowadzono symulacje procesu produkcji pod zamówienie Klienta, w którym czas realizacji zamówienia (Lead Time) jest zmienny. Proces wytwórczy był jednowątkowy, potokowy z możliwością przekształcenia w toku usprawnień czasu realizacji zamówienia w proces wielowątkowy.

Centralnym punktem w zapewnieniu przepływu informacji i materiału w procesie była rola planowania, na której spoczywała odpowiedzialność za kolejkowanie zleceń oraz uruchamianie zleceń według ustalonych priorytetów. 

Szkolenie zakończyło się pozytywnym wynikiem, w związku z czym gra Bateriada od nowego roku akademickiego na stałe będzie wykorzystywana podczas zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku Logistyka.