W dniu 5.03.2024 rozpoczęliśmy wymianę studencką na naszym Wydziale, gdzie w ramach współpracy programu Erasmus+ studenci z uczelni partnerskich będą mieli zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Obecnie gościmy 10 studentów z Uczelni tj: Hellenic Army Academy (Grecja), Vasil Levski National Military University (Bułgaria) oraz National School of Political and Administrative Studies (Rumunia). Pracownicy Instytutu Logistyki mjr dr inż. Małgorzata Grzelak oraz mgr inż. Magdalena Rykała zaprezentowały bazę laboratoryjną naszego Wydziału oraz zapoznały studentów z infrastrukturą Wojskowej Akademii Technicznej. Życzymy sukcesów w nauce.