Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej (WOFiTM) jest jedyną jednostką centralnie zaopatrującą polską armię w produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt służby zdrowia. Pozyskiwany asortyment obejmuje zarówno produkty lecznicze, wyposażenie ambulatoriów i szpitali dostępne na rynku cywilnym, jak również specjalnie zaprojektowane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych zestawy medyczne, szpitale polowe, sale opatrunkowe i samochody sanitarne. Ze względu na specyfikę działania jak i farmaceutów pełniących tutaj służbę wojskową WOFiTM stanowi jeden z filarów gospodarowania środkami materiałowymi niezbędnymi w zabezpieczeniu medycznym jednostek wojskowych w kraju oraz żołnierzy biorących udział w misjach poza jego granicami. Odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem, zakupem, właściwym przechowywaniem oraz wydawaniem zakupionego asortymentu. Nierzadko są to procesy realizowane w trybie pilnym z uwagi na pojawiające się potrzeby żołnierzy. Równocześnie w ramach prowadzonej działalności i pod opieką lekarzy weterynarii Ośrodka swoje zadania realizuje Kurs Szkolenia Przewodników i Tresury Psów. Jest to jedyna placówka w Siłach Zbrojnych RP przygotowująca przewodników i psy do służby w kraju oraz poza jego granicami. W dniu 24.11.2022 studenci studiów wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej mieli możliwość zapoznania się z zadaniami realizowanymi przez WOFiTM oraz uczestniczyli w pokazie tresury z przykładowego procesu szkolenia psów.