W dniach 10.11.2023 r. oraz 17.11.2023 r. studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Fabryce Broni “Łucznik” – Radom Sp. z o.o. realizowanego w ramach programu przedmiotu Przemysł Obronny koordynowanego przez dr Paulinę Zamelek. W wizycie w Fabryce Broni uczestniczyło w sumie 33 studentów grupy cywilnej III roku studiów licencjackich na kierunku „obronność państwa” oraz 4 studentów cywilnych i wojskowych z wymiany studenckiej w ramach Erasmus z Turcji oraz Grecji.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako producenta przemysłowego sektora obronnego. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, historią przedsiębiorstwa, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów opracowywania broni, w szczególności przy wykorzystaniu maszyn CNC.
Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.