W dniach 12 – 15 luty 2024 reprezentacja naszego Wydziału w składzie mjr dr inż. Małgorzata Grzelak oraz mgr inż. Magdalena Rykała wzięły udział w 61. spotkaniu Grupy Implementacyjnej Erasmusa Wojskowego Emylio. Spotkanie organizowane było przez Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Bukareszt, Rumunia. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli Uczelni Wojskowych z krajów Europejskich zrzeszonych w ramach Grupy. W czasie spotkania omówiono wszelkie inicjatywy, które odbyły się w ciągu ostatniego kwartału (międzynarodowe kursy, wspólne moduły szkoleniowe, treningi, konferencje) oraz zaprezentowano plan powyższych przedsięwzięć na następny kwartał.

W ramach posiedzenia ważną rolę odegrał panel, w którym reprezentacja naszego Wydziału wzięła czynny udział, a mianowicie: Line of Development – 19. International Logistics Semester. Panel przewodzony był przez mjr dr inż. Małgorzatę Grzelak i uczestniczyli w nim przedstawiciele takich uczelni jak: Hellenic Army Academy (Grecja), Italian Navy Academy (Włochy), Hellenic Air Force Academy (Grecja), Polish Air Force University (Polska), Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik (Słowacja), Romanian Naval Academy (Rumunia) oraz “Carol I’ National Defence University (Rumunia). W ramach panelu omówiono koncepcję realizacji wspólnych przedsięwzięć w postaci badań naukowych oraz wspólnych modułów szkoleniowych. Ponadto w ramach konsorcjum projektowego omówiono założenia projektu „Międzynarodowego Semestru logistycznego” w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+.