Spotkania z ekspertami z obszaru branży TSL nie tylko poszerzają spojrzenie na współczesny i bardzo szybko zmieniający się świat, uświadamiają przede wszystkim jaką rolę pełni człowiek w łańcuchu biznesowym. Coraz częściej mówi się już o zielonej logistyce, zmniejszeniu ilości odpadów czy o redukcji spalin. Przedstawiciele Kuehne+Nagel, którzy gościli na zajęciach w ramach przedmiotu Praktyczne aspekty działalności logistycznej uświadomili studentom jak zmienia się nasza rzeczywistość poprzez działalność ludzką. Zielona logistyka odnosi się do praktyki integrowania podejścia ekologicznego z łańcuchem dostaw, a jej celem jest świadomość naszego wpływu na środowisko. Gra, którą przeprowadzili eksperci zachęciła studentów do przyjrzenia się całemu łańcuchowi przyczynowo-skutkowemu, który zobrazował wpływ człowieka na środowisko naturalne. Niezmiernie ważnym elementem kształcenia młodych logistyków na naszym wydziale jest uświadamianie im jak ważną rolę pełnią w kreowaniu przyszłych warunków życia, a nie tylko biznesu.