Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 wybitnym młodym naukowcom. Wśród laureatów znalazły się ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT i mjr dr inż. Małgorzata Grzelak z Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane badaczom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W tegorocznej 18 edycji konkursu rozpatrzono 1828 wniosków, a wyróżniono 230 naukowców. Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, stypendia Ministra otrzymali badacze reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych.