Z pewnością wielu studentów ucieszy wiadomość, iż Firma Trans.eu Group S.A. przysłała certyfikaty. Studenci, którzy przystąpili do trzeciej edycji egzaminów TransEdu w dniach 8.12.2023 i 17.12.202 i uzyskali wynik od 75% poprawnych odpowiedzi otrzymają certyfikaty z następujących modułów: transport drogowy, spedycja, magazyn, manager w branży TSL. Na egzaminy zapisało się łącznie 70 studentów WAT. Niektórzy studenci napisali test bezbłędnie, uzyskując wynik 100%. Jeden student zdecydował się na podejście do wszystkich modułów i udało mu się uzyskać cztery certyfikaty. Łącznie studentom WAT w grudniu 2023 udało się zdobyć 49 certyfikatów.

W tym roku certyfikaty są dystrybuowane w wersji elektronicznej. Wysyłaniem ich do studentów zajmuje się dr Iwona Sobczak. Do studentów, którzy uzyskali wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu będzie wysyłany mail z załączonym odpowiednim certyfikatem. Wszystkie certyfikaty zostaną wysłane do końca marca 2024.

Niestety wielu studentów zasmuci wiadomość, iż nieoczekiwanie projekt TransEdu został zakończony. Nie będą już realizowane egzaminy TransEdu. Projekt ten został zmodyfikowany i przekształcony w CargoLeaders. Informacje na temat kursów CargoLeaders są umieszone na stronie: https://cargoleaders.eu/kursy/ Formuła jest podobna, również będzie można przystępować do egzaminów: transport drogowy, spedycja, magazyn, manager w branży TSL. Dołączenie do projektu CargoLeaders wymaga podpisania nowego porozumienia. Obecnie trwają uzgodnienia. Informacje na temat możliwości zdawania egzaminów przez studentów WAT w nowej formule CargoLeaders ukażą się w przyszłości.

 

Podsumujmy dotychczas realizowany projekt TransEdu. W grudniu 2022 roku zostało podpisane porozumienie z firmą Trans.eu Group S.A. tworzącą jedną z najważniejszych giełd transportowych w Europie oraz nowoczesną platformę logistyczną dla transportu drogowego. Platforma Trans.eu łączy firmy załadowcze, operatorów logistycznych, spedycje i przewoźników. Na mocy zawartego porozumienia studenci WAT mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez pracowników Trans.eu Group S.A.. Mogli również nieodpłatnie korzystać ze szkoleń udostępnionych w postaci modułu e-learningu, zawartego na stronie internetowej http://edu.trans.eu oraz przystępowania do certyfikowanych egzaminów z następujących modułów: transport drogowy, spedycja, magazyn, manager w branży TSL. Możliwość zdobycia certyfikatów stanowiła atrakcyjne uzupełnienie oferty edukacyjnej WAT oraz potwierdzenie wiedzy i umiejętności studentów.

 

W dniach 1.02.2023 oraz 18.05.2023 odbyły się warsztaty. W ich prowadzenie angażowali się pracownicy firmy Trans.eu Group S.A. Lucyna Szierok i Wojciech Pawelski. Studenci, którzy wzięli udział w warsztatach mogli praktycznie przekonać się na czym polega praca na giełdzie transportowej, samodzielnie dodać fracht na giełdę oraz zaplanować fracht multistopowy.

 

W dniach 29.01.2023 i 1.02.2023 odbyła się pierwsza edycja egzaminów dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na egzaminy zapisało się łącznie 72 studentów. Certyfikaty były przyznawane przy uzyskaniu na wybranym egzaminie od 75% poprawnych odpowiedzi. Studentom WAT udało się zdobyć 50 certyfikatów.

W dniach 16.04.2023 i 18.04.2023 zostały zorganizowane kolejne egzaminy dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na egzaminy zapisało się łącznie 25 studentów. Niektórzy studenci zdecydowali się przystąpić do egzaminów z kilku modułów, a jeden student napisał z pozytywnym rezultatem umożliwiającym zdobycie certyfikatu wszystkie cztery testy.  Łącznie studentom WAT udało się zdobyć 28 certyfikatów.

Podsumowując wyniki trzech zorganizowanych edycji TransEdu w 2023 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania do egzaminów przystąpiło łącznie 167 studentów, którym udało się zdobyć 127 certyfikatów.