Sympozjum naukowe w ramach przygotowań raportu nt. systemu logistycznego SZ RP.

W piątek 15 września w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe pt. „Wyzwania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP”. Sympozjum było istotnym etapem prac nad przygotowaniem ekspertyzy w postaci publikacji naukowej nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – RAPORT-2024”, Głównym celem przygotowywanego dokumentu jest ocena stanu obecnego oraz zidentyfikowanie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP.

Podczas sympozjum poruszono tematykę wyzwań, przed którymi stoi system logistyczny SZ RP, zwracając szczególną uwagę na doświadczenia z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, dynamiczną modernizację sił zbrojnych oraz szkolenie przyszłej kadry logistycznej.

W sympozjum wzięli udział przedstawiciele wszystkich akademii wojskowych oraz reprezentanci Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Wojskową Akademię Techniczną, lidera obecnej edycji raportu, reprezentował Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, dr inż. Dariusz Nagrabski, dr inż. Robert Woźniak oraz por. Grzegorz Wiejak.