Kolejna porcja praktyki podana została naszym studentom w ramach przedmiotu wybieralnego Zarządzanie Logistyczne w Przedsiębiorstwie. Dyrektor operacyjny Konrad Tomaszuk z firmy Wilhelm Rosebrock GmbH & Co. KG postawił przed studentami zadanie zaplanowania i organizacji przewozu 25 000 ton kruszywa transportem intermodalnym z Żytomierza na Ukrainie do Mersin w Turcji. Zarządzanie tak skomplikowanym procesem, dodatkowo utrudnione ze względu na obecną sytuację na Ukrainie okazało się nie lada wyzwaniem. Studenci poszukiwali bezpiecznej trasy, odpowiednich środków transportu oraz jednostek ładunkowych, weryfikowali aspekty prawne, ryzyko, możliwości, określali czas realizacji dostawy oraz kalkulowali koszty projektu. Wilhelm Rosebrock GmbH & Co. KG od ponad 120 lat dostarcza międzynarodowe rozwiązania logistyczne na całym świecie. To zaszczyt gościć na naszych zajęciach tak szczególnych ekspertów z branży TSL.
Co mówią studenci:
Spotkanie z przedstawicielem firmy Wilhelm Rosebrock uświadomiło nam jak wiele aspektów i obszarów musimy koordynować aby zrealizować w obecnych czasach przewóz ładunku transportem międzynarodowym. Spotkanie z ekspertem w tej branży pozwoliło nam na zweryfikowanie teorii i uzupełnienie jej o praktykę. Dzięki takim spotkaniom czujemy się jeszcze lepiej przygotowani do wejścia na ścieżkę kariery zawodowej.
Iwona Nowak, starosta grupy WLO19FP1S1
 
Zajęcia w ramach których spotkaliśmy się z ekspertem z branży logistycznej było dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Spotkanie było dla nas okazją do poznania specyfiki i działalności firmy, pokazało również jakie wyzwania stoją przed logistykiem i z jakimi problemami się mierzy.
Mateusz Zieliński, starosta grupy WLO19FP2S1