W dniach 22.11.2023 r. oraz 28.11.2023 r. studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Centrum Logistycznym CAT Mosolf Polska sp. z o.o. w Mszczonowie. Studenci podczas wyjazdu realizowali elementy programu przedmiotu Zarządzanie Łańcuchem Dostaw koordynowanego przez dr Paulinę Zamelek. W obu wizytach studyjnych uczestniczyło w sumie 29 studentów grupy cywilnej I roku studiów uzupełniających magisterskich specjalizacji logistyka przedsiębiorstw oraz 4 studentów cywilnych i wojskowych z wymiany studenckiej w ramach Erasmus z Turcji oraz Grecji.

Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, rodzajami środków transportu używanymi w transporcie samochodów, przepisami prawa w transporcie drogowym, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie w oparciu o normy ISO 9001/14001, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego w chwili wizyty 11500 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, Spil Hub TME, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰.

Zalety zrealizowanych wizyt studyjnych w szczególności są uwidocznione w indywidulanych informacjach zwrotnych uczestników:

 • „W czasie spotkania bardzo podobało mi się w jaki sposób panowie przedstawili realizację norm jakościowych w firmie. Pomimo, że o normach ISO uczyliśmy się w czasie zajęć, to ta prezentacja dała mi głębszy pogląd przede wszystkim na to, dlaczego ich stosowanie jest ważne z perspektywy przedsiębiorstwa.
 • W czasie wyjścia spodobało mi się opowiedzenie jak działa firma, oraz opisanie jakie czynności muszą zostać wykonane do rozładunku samochodów i załadunku na pociąg. W dodatku pierwsza prezentacja przypadła mi do gustu ze względu na to, że prowadzący w szybki i sprawny sposób opowiedział o firmie, oraz zaczął zadawać nam pytania i można było poprowadzić spokojną rozmowę z nim.
 • Zaskakujące było dla mnie to, że w centrum zajmują się także wykonywaniem drobnych napraw. Pomyślałam o tym, że to ciekawy sposób na znaczne poszerzenie sfery działania przy stosunkowo niewielkich nakładach pracy i finansów. Podobnie w przypadku wykonywania usług na samochodach drugiego obiegu.
 • Warto wspomnieć o ciekawych wykładach, podczas których wspomniano także o ciężkich chwilach dla firmy oraz o tym jak rozwiązano występujące wtedy problemy.
 • Bardzo podobały mi się procesy w strefie PDS. Nie spodziewałem się, że centrum logistyczne zajmuje się także takimi działaniami. Cieszę się, że podsumowaliśmy wszystkie informacje zdobyte w czasie przejścia przez strefy przedsiębiorstwa podczas prezentacji w sali. Obydwaj Panowie prelegenci byli bardzo otwarci na nasze pytania i udzielali wyczerpujących odpowiedzi.
 • Podczas wyjazdu do firmy CMPL zaprezentowano nam różnorodne techniki i umiejętności związane z wymianą części w samochodzie oraz przygotowywaniem go do wysyłki do klienta. Zainteresowało mnie obejrzenie procesu instalacji części, wysłuchanie wykładu na temat działalności firmy. Takie wyjazdy są potrzebne, ponieważ pozwalają na poznanie funkcjonowania firm, z którymi możemy nawiązać przyszłe współprace i na zrozumienie pracy logistyka w praktyce.
 • Podczas wizyty studyjnej bardzo zainteresował mnie transport samochodów. W ciekawy sposób zostało pokazane jak na przestrzeni lat zmieniały się pojazdy do tego dostosowane. W tej firmie również jest kilka dodatkowych opcji tj. wykonanie zdjęć 360 stopni wewnątrz i zewnątrz pojazdu oraz możliwość spersonalizowania auta (np. w przypadku gdy dana firma wygra przetarg na samochody specjalne typu straż, policja). Dowiedzieliśmy się również że firma dokonuje drobnych poprawek (rysy, poprawki lakiernicze), ponieważ jest to bardziej opłacalne dla klienta i bardzo rzadko podejmuje się większych napraw po zdarzeniach.
 • Wizyta w firmie CMPL była bardzo interesująca. Zobaczyliśmy jak wygląda droga samochodu od etapu produkcji do dilera samochodowego. Dzięki wizycie, mogliśmy zobaczyć jak dokonywane są poprawki samochodu oraz w jaki sposób są dodawane dodatkowe elementy wyposażenia. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się jak zmieniał się rynek samochodowy na przestrzeni lat oraz jakie wymagania trzeba spełnić, aby prowadzić takie działania i być liderem na rynku.
 • Wizyta była bardzo interesująca. Firma imponuje nie tylko doskonale zorganizowanymi procesami logistycznymi, ale też zaangażowaniem personelu w dostarczanie najwyższej jakości usług. Wykłady pracowników skłoniły do przemyślenia, jak kluczowe są efektywne rozwiązania logistyczne dla sukcesu firmy. Jestem pod wrażeniem zaangażowania wkładanego w zapewnianie doskonałych doświadczeń klientów.
 • Wizyta w firmie była bardzo pouczającym doświadczeniem. Można było zaobserwować zaawansowane systemy logistyczne oraz innowacyjne podejście do transportu pojazdów. Zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług świadczą o profesjonalizmie i gotowości do sprostania wyzwaniom rynku motoryzacyjnego. Podczas wizyty mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji Dyrektora Transportu, który w interesujący sposób przekazał nam wiedzę na temat strategii firmy i rynku.
 • Na wizycie studyjnej dowiedziałam się jak ważna jest kontrola jakości w każdym z elementów łańcucha dostaw. To doświadczenie uświadomiło mi, że nawet najdrobniejszy szczegół w procesie produkcji czy dystrybucji ma znaczenie i wpływa na całokształt produktu lub usługi. Dzięki tej wizycie nie tylko pochłonęłam masę wiedzy ale i zobaczyłam jak wygląda efektywne zarządzanie procesami logistycznymi w praktyce.
 • Wyjazd do firmy był bardzo wartościowo spędzonym dla grupy czasem. Dla nas, jako logistyków, ciekawymi aspektami były wszelkie procesy logistyczne zachodzące w firmie, od transportu międzynarodowego kolejowego i drogowego, po etap końcowy, czyli kiedy auto dotrze do klienta końcowego.
 • Pomimo bardzo niskiej temperatury(!), przedstawiciele firmy z zaangażowaniem i wielką chęcią opowiadali i pokazywali nam miejsca rozładunku, składowania, bocznicę i procesy, które zachodziły w halach – malowanie, obsługa i naprawa uszkodzeń, mycie aut, sprawdzanie pod kątem wszelkich nieprawidłowości. To było bardzo interesujące, być świadkiem choć na chwilę takich procesów. Państwo prowadzili także wartościowe prezentacje na temat firmy, uzupełniając nasza wiedzę, którą otrzymaliśmy podczas spaceru po placu.
 • Prezentacje miejscami były zbyt ogólne i niektóre informacje niepotrzebne, ale za to forma ich przedstawiania była bardzo ciekawa i wzbudzała zainteresowanie samą firmą, jej polityką i zakresem działania. Przedsiębiorstwo wydaje się być atrakcyjne, dzięki obszarowi, na którym funkcjonuje – studenci zaintrygowani transportem na pewno tutaj się odnajdą, a dodatkowo będą mogli oglądać nowe auta dostępne na rynku oraz wykorzystywać nowości techniczne oraz technologiczne wykorzystywane w transporcie aut.
 • To była świetna organizacja naszego czasu, który tam spędziliśmy – przemili, kompetentni ludzie, ciekawe aspekty, otwartość na nasze pytania, chęć rozmowy że studentami, wszystko na plus. Wiedza zdobywana w trakcie takich wyjazdów pozwala nam, studentom, skonfrontować naszą wiedzę teoretyczną z praktyką. Dzięki właśnie takim wizytom zdecydowanie łatwiej jest nam odnaleźć się później na rzeczywistym rynku pracy”.