W dniach 14-15.09.2023 r. odbyła się VI Konferencja „Szybkie Prototypowanie, Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich”. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Konferencja została objęta patronatem honorowym: JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego, prof. dr. hab. inż. Lucjana Śnieżka zaprezentowano referaty plenarne, wygłoszone przez przedstawicieli przemysłu z firm: UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., EOS GmbH oraz LENSO SP. Z O.O. Celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych i rozwiązań aplikacyjnych, między innymi z zakresu technologii przyrostowych, nowoczesnych narzędzi projektowania i prototypowania oraz inżynierii materiałowej w zastosowaniach technik addytywnych, a także możliwość wymiany myśli i doświadczeń oraz zawiązania współpracy podczas spotkań i rozmów kuluarowych.

Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłu z całej Polski, m.in. z: Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Warszawskiej,
Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Morski Gdynia, SBŁ – Instytutu Lotnictwa, Głównego Urzędu Miar, UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., EOS GmbH, LENSO SP. Z O.O., ArcelorMittal Poland, PCO S.A., CC METAL S.C., BIBUS MENOS Sp. z o.o., Prosolution Majewscy Sp. J., Moose Sp. z o.o., oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Na zakończenie obrad wszyscy członkowie Komitetu Naukowego wyrazili swoje uznanie dla: Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (dr. inż. Krzysztofa Grzelaka), Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (dr. inż. Marka Kalwasińskiego i dr. inż. Pawła Ślaskiego), Sekretarza (mgr. inż. Jakuba Łuszczka i mgr. inż. Katarzyny Jasik) oraz członków Komitetu Organizacyjnego (mgr. inż. Adama Świdra, mgr Sławomira Zapały, mgr inż. Tomáša Dražana oraz Macieja Salomonowskiego), za podjęcie się i zorganizowanie VI Konferencji „Szybkie Prototypowanie, Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich”