Monografie i skrypty

ROZDZIAŁY za lata 2017-2018

 1. Bartosiewicz S. Oziębło M. (2017) Analiza rozwoju zrównoważonego na przykładzie powiatu garwolińskiego (w.) Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki. Red. A. Jackiewicz; A.
 2. Borucka A. Ziółkowski J. (2017) A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis (w.) Safety and Reliability. Theory and Applications
 3. Figurski J. Niepsuj J. (2017) O potrzebie przywrócenia "porządku myślenia" w Polskiej refleksji o bezpieczeństwie i obronności państwa (w.) Obronność Polski w XXI wieku
 4. Figurski J. Niepsuj J. (2017) Wspomaganie logistyczne w warunkach kryzysowych (w.) Dylematy współczesnej obronności Polski Pozamilitarne uwarunkowania obronności Polski
 5. Figurski J. Niepsuj J. (2017) O potrzebie rewitalizacji i rekonstytucji ducha żołnierza Wojska Polskiego w III RP, (w.) Obronność Polski w XXI wieku, red.: J. Figurski
 6. Figurski J. Niepsuj J. (2017) O potrzebie przywrócenia "porządku myślenia" w Polskiej refleksji o bezpieczeństwie i obronności państwa. (w.) Obronność Polski w XXI wieku
 7. Głodowska K. Zdunek P. (2017) Zarządzenie ryzykiem w logistyce, Publikacja pokonferencyjna 41 studencka Konferencja Naukowa Politechniki Częstochowskiej
 8. Kler P. Krupnik D. Zamelek P. (2017) Rezerwy strategiczne – zarys problemu, Praca zbiorowa
 9. Krupnik D. (2017) Kształtowanie jakości wybranych grup asortymentowych produktów będących w rezerwach strategicznych w Polsce (w.) Rezerwy strategiczne. Zarys problemu
 10. Kochański T. (2017) Intelekt jako wartość mająca wpływ na etyczne zarządzanie w przedsiębiorstwie (w.) Aksjonormatywny aspekt relacji jako fenomen społeczny, kulturotwórczy i gospodarczy
 11. Zdunek P. (2017) Podstawy zastosowania algorytmu mrówkowego w logistyce dystrybucji (w.) Publikacja pokonferencyjna 41 studencka Konferencja Naukowa Politechniki Częstochowskiej
 12. Zdunek P. (2017) Analiza sterowania procesem użytkowania pojazdów mechanicznych w systemie eksploatacji (w.) Inżynieria Produkcji. Wykorzystanie technologii i technik zarządzania w przedsiębiorstwach - Monografia 69 Politechnika Częstochowska
 13. Augustyn S. (2018) Analiza możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów w obszarze działań militarnych (w.) Społeczeństwo, gospodarka, sił zbrojnych - wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń
 14. Augustyn S. Ćwik D. (2018) Rzeczywistość rozszerzona w szkoleniu wojsk i budowaniu (w.) Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - Obronność RP XXI wieku
 15. Borucka A. Ślesicka A. (2018) Wybrane tendencje w transporcie drogowym cz I (w.) Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji tom 2
 16. Borucka A. (2018) Wybrane tendencje w transporcie drogowym cz II (w.) Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji tom 3
 17. Figurski J. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym. Praca zbiorowa
 18. Jóźwiak A. (2018) Problemy oceny jakości łańcuchów dostaw w branży mleczarskiej (w.) Ogólne problemy jakości
 19. Krupnik D. (2018) Audyt zgodności systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zbrojeniowych z wymaganiami norm (w.) Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
 20. Pawlisiak M. (2018) Rejonowy system zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek (w.) Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
 21. Zamelek P. (2018) Przemysły obronne w Europie (w.) Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa
 22. Zamelek P. (2018) Unormowania antykorupcyjne w przemyśle zbrojeniowym (w.) Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym 

MONOGRAFIE

 1. Figurski J. (2017) Systemy wspomagania logistyki Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna
 2. Ślaski P. (2017) zarządzanie zapasami w systemach logistycznych Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna
 3. Zamelek P. (2018) Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa Warszawa Akademia Sztuki Wojennej

Monografie, podręczniki i skrypty ILog za lata 1986 - 2015

 1. Bartosiewicz S. (2015). Centra Logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. Brzeziński M. (2015). Inżynieria systemów logistycznych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. Figurski J., Niepsuj J. (2015). Ekonomika logistyki – zarządzanie gospodarką magazynową cz. 5. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. Kochański T. (2015). Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Polsce w latach 2010-2014. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
 5. Mitkow Sz. (2015). Wypływ pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 6. Polak R. (2015). Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP. Warszawa: Bellona.
 7. Figurski J. (2014). Ekonomika logistyki. Cz. 4. Technologie magazynowe. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 8. Kochański T. (2014). Marketing w podejmowaniu decyzji menedżerskich w aspekcie zachowań konsumenta na rynku. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
 9. Kurasiński Z. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 10. Świderski A. (2014).  Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE. Jakość - problemy i rozwiązania cz. V. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 11. Kochański T. (2013). Mаркетинг и логістика в аспекти обслуговування клиєнта у проекологичній модели управлиння пидприємством. Ługańsk: Wydawnictwo Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 12. Kochański T., Kurek S.. (2013). Logistyka i marketing w proekologicznym modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 13. Figurski J. (2012)., Ekonomika Logistyki, Gospodarka magazynowa. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 14. Brzeziński M. (2010). Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 15. Kochański T., Закжевский Ю., Левашова Л. (2010). Конкурентность предприятий на глобальных рынках,Министерство образования и науки, Украины Восточноукраинский университет им. В. Даля, Луганск, ss. 223, ISBN 978-966-590-814-2, wydanie w języku ukraińskim.
 16. Figurski J.  (2008). Ekonomika logistyki. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 17. Brzeziński M. (2007). Systemy w logistyce, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 18. Brzeziński M. (2006). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Bellona.
 19. Brzeziński M. (2005). Logistyka wojskowa. Warszawa: Bellona.
 20. Brzeziński M. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Systemy i procesy logistyczne. Warszawa: WAT.
 21. Brzeziński M. (1999), Zabezpieczenie logistyczne oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych w działaniach taktycznych. Warszawa: Sztab Generalny WP.
 22. Brzeziński M. (1998). Logistyka wojsk lądowych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 23. Brzeziński M. (1996). Logistyka wojsk lądowych. Zabezpieczenie logistyczne oddziałów i pododdziałów w działaniach taktycznych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 24. Brzeziński M., Chylak E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej.Warszawa:Bellona.
 25. Figurski J. (1996). Modelowanie systemów eksploatacji urządzeń. Warszawa: Bellona.
 26. Figurski J. (1986). Cybernetyka parku maszynowego. Wrocław: Ossolineum.