Studenci z Koła Naukowego Logistyki Stosowanej we współpracy ze studentami z Koła Naukowego Logistyki Wojskowej zorganizowali na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w dniu 18.05.2023 Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań”. Uczestnikami konferencji byli nie tylko studenci i doktoranci (Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych), ale również przedstawiciele środowiska gospodarczego i instytucji (Kuehne+Nagel Polska, Trans.eu Group S.A., Makro Polska, Fiege Sp. z o.o., Urząd Skarbowy, 2. Regionalna Baza Logistyczna), a także goście z Grecji i Rumuni (Military Technical Academy „Ferdinand I” of Bucharest, Hellenic Army Academy). W czasie konferencji odbyły się również warsztaty tematyczne prowadzone przez praktyków. Referaty wygłaszane przez studentów były oceniane przez komisje konkursowe, które pozwoliły wyłonić najciekawsze wystąpienia. Wyróżnieni studenci otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

 

 

Konferencję uroczyście otworzył Zastępca Dziekana płk dr inż. Jarosław Zelkowski. Gości przywitał również Dyrektor Instytutu Logistyki dr inż. Marek Kalwasiński. Kilka słów wygłosili opiekunowie kół naukowych organizujących konferencję, a mianowicie dr Iwona Sobczak (opiekunka Koła Naukowego Logistyki Stosowanej) i kpt. dr inż. Igor Betkier (opiekun Koła Naukowego Logistyki Wojskowej). Dr inż. Katarzyna Głodowska, była opiekunka Koła Naukowego Logistyki Stosowanej, opowiedziała o sukcesach, aktywnościach i szeroko rozumianej działalności koła w minionych latach.

Podczas konferencji było przygotowane stanowisko mieszczące się w holu Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, gdzie studenci Wiktoria Wojda, Antoni Ruszkowski i doktorantka Patrycja Wojda-Wojtalewicz witały gości, rozdawały materiały konferencyjne i harmonogramy.

Sesję plenarną moderowała studentka Martyna Hamera. Referaty wygłosili w kolejności: Marta Papierniak (Sustainability Manager Kuehne+Nagel Polska), Wojciech Pawelski (Trans.eu Group S.A.), Kacper Pietrukaniec (Makro Polska), kpt. Łukasz Mąka (2. Regionalna Baza Logistyczna), a także z Wojskowej Akademii Technicznej mgr Tomasz Szemraj, kpt. dr inż. Igor Betkier i dr Iwona Sobczak.

Równolegle z sesją plenarną odbywała się sesja panelowa prowadzona w języku angielskim „Logistics in the face of modern challenges”, którą moderował student Michał Sadal. Brali w niej udział studenci z Grecji, Rumuni i Polski. Referaty wygłosili w kolejności: sergeant major Alexandru Constantin Zamfira, sergeant major Razvan Cotoia  (Military Technical Academy “Ferdinand I” of Bucharest),  staff Sergeant Chatzigeorgiou Stylianos, Sergeant Koutsogianni Olympia, Corporal Diamantis Evangelos (Hellenic Army Academy), staff Sergeant Eftychiakos Ioannis, Sergeant Valiakas Dimitrios, Corporal Chatzoulis Georgios (Hellenic Army Academy), a także z Wojskowej Akademii Techicznej Sylwia Kuropatwińska z Damianem Komorowskim  i Anna Pieńkowska. W skład komisji oceniającej referaty weszli: cpt. PhD Ramona-Monica Stoica, cpt. PhD Daniela Voicu, dr inż. Małgorzata Grzelak i mgr inż. Magdalena Rykała.

Po przerwie odbyły się równolegle dwie sesje panelowe. Moderatorem sesji „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań w sferze militarnej” była studentka Katarzyna Ozimek. Referaty wygłosili studenci z Akademii Wojsk Lądowych: plut. pchor. Kacper Wieciech, kpr. pchor. Kamil Konopko, kpr. pchor. Justyna Kozioł, kpr. pchor. Wiktor Skupińskji ze st. szer. pchor. Patrykiem Pawlasem, st. szer. pchor. Dagmara Dziuga z szer. pchor. Sebastianem Grabowskim, oraz student z Wojskowej Akademii Technicznej szer. pchor Osiński Maciej. Skład komisji konkursowej stanowiły następujące osoby: kpt. dr inż. Igor Betkier, dr Paulina Zamelek i dr Łukasz Nyszk.

Sesję panelową „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań w sferze gospodarczej” moderował student Jan Marczak. Referaty wygłosili studenci z Wojskowej Akademii Technicznej, a mianowicie Kacper Michalak, Bartosz Kramek, Dominika Marczak z Anną Wojtaś oraz Zofia Tuszyńska z Marcinem Skwarek. Komisję konkursową stanowił zespół: Elwira Ruszczak, Małgorzata Nowińska, Wojciech Pawelski i dr Iwona Sobczak.

Po przerwie odbyły się cztery warsztaty tematyczne prowadzone równolegle w różnych salach, w których brali udział zainteresowani studenci.  Kpt. dr inż. Igor Betkier prowadził warsztat „Planowanie strategicznego przemieszczenia wojsk z użyciem specjalistycznego oprogramowania LOGFAS”, który był ukierunkowany przede wszystkim na studentów wojskowych. Agnieszka Kłonica-Kolejko i Daniel Rudnicki (Kuehne+Nagel) przygotowali warsztat „Zaplanuj z nami odpowiednią formę transportu – case study z Kuehne+Nagel na bazie transportu morskiego oraz kolejowego”. Elwira Ruszczak i Małgorzata Nowińska (FIEGE Sp. z o.o.) przeprowadziły warsztat „Projektowanie powierzchni magazynowej”. Wojciech Pawelski (Trans.eu Group S.A.) skupił studentów zainteresowanych „Wykorzystaniem Trans for Forwarders do organizacji przewozu ładunków”.

Pod koniec dnia pełnego wrażeń i spotkań odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród studentom, których referaty zostały wyróżnione. Nagrody wręczali Zastępca Dziekana płk dr inż. Jarosław Zelkowski i dr Iwona Sobczak. W sesji panelowej „Logistics in the face of modern challenges” nagrodzono następujących studentów:

  • I miejsce: sergeant major Alexandru Constantin Zamfira , sergeant major Razvan Cotoia (Military Technical Academy “Ferdinand I” of Bucharest) – Anti-vibration system for the transportation of unstable goods,
  • II miejsce: staff Sergeant Eftychiakos Ioannis, Sergeant Valiakas Dimitrios, Corporal Chatzoulis Georgios (Hellenic Army Academy) – Evaluation of transport process using quality management methods,
  • III miejsce Pieńkowska Anna (Military University of Technology) – Transports problems of oversize cargo.

W sesji panelowej „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań w sferze militarnej”nagrodzono następujących studentów:

  • I miejsce: kpr. pchor. Justyna Kozioł (Akademia Wojsk Lądowych) – Nowoczesne technologie w logistyce zabezpieczenia medycznego
  • II miejsce: pchor. Kacper Wieciech (Akademia Wojsk Lądowych) – Obiekty logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych
  • III miejsce: st. szer. pchor. Dagmara Dziuga, szer. pchor. Sebastian Grabowski (Akademia Wojsk Lądowych) – Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych

            W sesji panelowej „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań w sferze gospodarczej” nagrodzono następujących studentów:

  • I miejsce: Zofia Tuszyńska, Marcin Skwarek (Wojskowa Akademia Techniczna) – Usprawnienie procesu zaopatrzenia na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Drosed
  • II miejsce: Bartosz Kramek (Wojskowa Akademia Techniczna) – Wpływ prawa krajowego na proces transportu samochodowego
  • III miejsce: Marczak Dominika, Wojtaś Anna (Wojskowa Akademia Techniczna) – Usprawnienie procesu magazynowania w firmie Optimal

Konferencję uroczyście zamknął Zastępca Dziekana płk dr inż. Jarosław Zelkowski.