01.02.2024 r. Sala 1.27 godz. 8.00

PRZEWODNICZĄCYdr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT
CZŁONEKdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI
CZŁONEKdr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK
CZŁONEKdr Iwona SOBCZAK
SEKRETARZdr inż. Katarzyna GŁODOWSKA

LPNUMER ALBUMUPROMOTOR PRACYGODZINA ROZPOCZĘCIATRYB
169440kpt. dr inż. Igor BETKIER8.00stacjonarny
272100prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI8.45stacjonarny
377167dr n. ekon. mgr. inż. Paweł ŚLASKI9.30stacjonarny
477213dr inż. Tomasz Remigiusz WAŚNIEWSKI10.15stacjonarny
577308dr Paulina ZAMELEK11.00stacjonarny
677299dr Paulina ZAMELAK11.45stacjonarny
777260mjr dr inż. Małgorzata GRZEALAK12.30stacjonarny
877335dr inż. Paulina OWCZAREK13.15stacjonarny
977667prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK14.00stacjonarny
1077331dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK14.45stacjonarny

02.02.2024 r. sala 1.27 godz. 9.00

PRZEWODNICZĄCYprof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI
CZŁONEKdr Łukasz NYSZK
CZŁONEKdr Małgorzata OZIĘBŁO
CZŁONEKdr Iwona SOBCZAK
SEKRETARZkpt dr inż. Igor BETKIER

LPNUMER ALBUMUPROMOTOR PRACYGODZINY
ROPOCZĘCIA
TRYB
177252dr Iwona SOBCZAK9.00stacjonarny
246325dr Iwona SOBCZAK9.45stacjonarny
377232ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT10.30stacjonarny
477248ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT11.15stacjonarny
577306dr Łukasz NYSZK12.00stacjonarny
677312dr Małgorzata OZIĘBŁO12.45stacjonarny
769397dr Małgorzata OZIĘBŁO13.30stacjonarny
862695dr Małgorzata OZIĘBŁO14.15stacjonarny
977313dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA15.00stacjonarny
1052283dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA14.45stacjonarny
1177216dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT16.30stacjonarny

05.02.2024 sala 1.27 godz. 8:00

PRZEWODNICZĄCYDr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT
CZŁONEKdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI
CZŁONEKdr Iwona SOBCZAK
CZŁONEKdr Łukasz NYSZK
SEKRETARZdr inż. Katarzyna GŁODOWSKA

LPPROMOTORRECENZENTNUMER INDEKSUNUMER GRUPY
1dr inż. Katarzyna GŁODOWSKAppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT77715WLO20FP1S1
2dr n. ekon. mgr inż. Paweł ŚLASKIdr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT77811WLO20FP1S1
3dr n. ekon. mgr inż. Paweł ŚLASKIdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI68687WLO20FP1N1
4dr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKIdr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK77771WLO20FP2S1
5dr Łukasz NYSZKprof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI77757WLO20FP1S1
6dr Łukasz NYSZKdr Małgorzata OZIĘBŁO76665WLO20FP1N1
7dr Łukasz NYSZKprof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI76653WLO20FP2N1
8dr Łukasz NYSZKprof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI73058WLO21FR2N4
9dr Iwona SOBCZAKdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI76637WLO20FP1N1

05.02.2024 sala 2.25 godz. 9:00

PRZEWODNICZĄCYpłk dr hab. inż. Szymon MITKOW,
prof. WAT
CZŁONEKdr inż. Paulina OWCZAREK
CZŁONEKdr inż. Ryszard LEWIŃSKI
CZŁONEKdr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKA
SEKRETARZmgr Magdalena RYKAŁA

LPPROMOTORRECENZENTNUMER INDEKSUNUMER GRUPY
1dr inż. Paulina OWCZAREKmjr dr inż. Małgorzata GRZELAK77749WLO20FP1S1
2dr inż. Paulina OWCZAREKdr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT77744WLO20FP1S1
3dr inż. Paulina OWCZAREKdr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT77759WLO20FP2S1
4dr inż. Paulina OWCZAREKppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT71541WLO21FR1N4
5płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKIpłk dr inż. Mariusz GONTARCZYK77774WLO20FP1S1
6płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKIpłk dr inż. Mariusz GONTARCZYK77773WLO20FP1S1
7dr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKAdr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK77770WLO20FP1S1
8dr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKAdr inż. Krzysztof ORŁOWSKI77816WLO20FP2S1
9dr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKAdr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT77753WLO20FP2S1
10dr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKApłk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT81882WLO21FR1N4
11dr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKApłk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT72443WLO20FP1N1
12dr n. ekon. inż. Jarosław SIECZKApłk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT70384WLO20FP2N1

06.02.2024 sala 2.25 godz. 8:00

PRZEWODNICZĄCYprof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI
CZŁONEKdr Małgorzata OZIĘBŁO
CZŁONEKdr Paulina ZAMELEK
CZŁONEKdr inż. Ryszard LEWIŃSKI
SEKRETARZdr Ewa KALBARCZYK-GUZEK

LPPROMOTORRECENZENTNUMER INDEKSUNUMER GRUPY
1dr Paulina ZAMELEKDr inż. Katarzyna GŁODOWSKA76634WLO20FP2N1
2dr Paulina ZAMELEKdr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK73987WLO20FP2S1
3dr Paulina ZAMELEKdr Iwona SOBCZAK77758WLO20FP2S1
4dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WATdr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT77810WLO20FP1S1
5dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WATppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT77789WLO20FP1S1
6dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WATdr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT76636WLO20FP1N1
7dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WATdr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT77739WLO20FP1N1
8dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WATdr inż. Tomasz Remigiusz WAŚNIEWSKI73104WLO20FP1N1
9dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKIdr inż. Dariusz NAGRABSKI77743WLO20FP1S1
10dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIKdr inż. Krzysztof ORŁOWSKI77813WLO20FP2S1
11dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIKdr inż. Robert WOŹNIAK70300WLO20FP1N1
12dr Jacek WOŹNIAK, prof. WATdr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT77726WLO20FP1S1

06.02.2024 sala 1.27 godz. 8:00

PRZEWODNICZĄCYdr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT
CZŁONEKdr inż. Paulina OWCZAREK
CZŁONEKdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI
CZŁONEKdr Łukasz NYSZK
SEKRETARZmjr dr inż. Małgorzata GRZELAK

LPPROMOTORRECENZENTNUMER INDEKSUNUMER GRUPY
1dr inż. Krzysztof ORŁOWSKIdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI76658WLO20FP1N1
2dr inż. Krzysztof ORŁOWSKIdr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK67755WLO20FP1N1
3dr inż. Krzysztof ORŁOWSKIdr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI77741WLO20FP2S1
4dr inż. Krzysztof ORŁOWSKIpłk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT66703WLOFRCNM3
5mjr dr inż. Małgorzata GRZELAKdr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI76649WLO20FP1N1
6ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WATpłk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT77795WLO20FP2S1
7ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WATdr inż. Paulina OWCZAREK60301WLO21FR2N4
8dr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKIdr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT71563WLO20FP2S1
9dr inż. Paulina OWCZAREKmjr dr inż. Małgorzata GRZELAK77732WLO20FP1S1
10prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKIpłk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT73984WLO20FP1S1
11prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKIdr hab. Paweł KLER, prof. WAT77721WLO20FP2S1
12prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKIdr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT76642WLO20FP1N1