W dniach 13-14.06.2023 w Instytucie Logistyki odbyło się piąte Międzynarodowe Spotkanie Członków Konsorcjum Uczelni realizujących projekt pt: „Digital Competences for Improving Security and Defence Education (DIGICODE)”,  nr projektu: 2020-1-PL01-KA226-096192. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu w Turynie, IT-Army Education and Training Command and School of Applied Studies, Military Technical Academy “Ferdinand I” w Bukareszcie oraz zdalnie przedstawiciele National Military University w Shumen. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowo realizowanych przedsięwzięć oraz wskazanie zadań niezbędnych do realizacji ostatniego już etapu projektu, tj. opracowania raportu końcowego oraz poradnika dla nauczycieli i studentów. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany pomysłów dotyczących dalszej współpracy oraz aplikowania o kolejne projekty m.in. w ramach funduszy Narodowej Agencji Erasmus+.

Celem projektu DIGICODE jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w obszarze związanym z bezpieczeństwem i obronnością. Projekt realizowany jest w latach 30.04.2021 – 30.08.2023.