– Aktualności

W dniach 2-6 października br. nauczyciel akademicki Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – dr Paulina Zamelek – uczestniczyła w programie Erasmus+ Mobility na greckiej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Pani dr Paulina Zamelek została zaproszona przez Hellenic Air Force Academy (HAFA) w Atenach do poprowadzenia …

Czytaj więcej Erasmus +

W dniach 14-15.09.2023 r. odbyła się VI Konferencja „Szybkie Prototypowanie, Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich”. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Konferencja została objęta patronatem honorowym: JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, oraz Komitetu Budowy …

Czytaj więcej Konferencja Druk 3D i 4D

Sympozjum naukowe w ramach przygotowań raportu nt. systemu logistycznego SZ RP.

W piątek 15 września w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe pt. „Wyzwania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP”. Sympozjum było istotnym etapem prac nad przygotowaniem ekspertyzy w postaci publikacji naukowej nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – RAPORT-2024”, Głównym celem przygotowywanego …

Czytaj więcej RAPORT-2024

UWAGA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH DO WPŁAT

od 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Szanowni Studenci,

Informujemy, że od 1 października br. ulegną zmianie numery kont bankowych na jakie należy dokonywać wpłat z tytułu czesnego oraz pozostałych należności.

Nowe numery kont bankowych dostępne będą po zalogowaniu w USOSweb.

W związku z powyższym prosimy …

Czytaj więcej ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH DO WPŁAT

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 wybitnym młodym naukowcom. Wśród laureatów znalazły się ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT i mjr dr inż. Małgorzata Grzelak z Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane badaczom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają …

Czytaj więcej Stypendia Naukowe dla wybitnych naukowców

W dniu 13 lipca zakończyły się drugie otwarte warsztaty „LATO Z FLEXSIM’EM” dla pracowników i wszystkich studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Pomysł letnich warsztatów powstał w Instytucie Logistyki.

W kolejnych dniach w warsztatach uczestniczyło 5 wspaniałych, którzy zapoznali się z możliwościami programu do symulacji przestrzennej FlexSim. Na warsztatach tworzono  modele symulacyjne …

Czytaj więcej II-ga edycja “LATO Z FLEXSIM’EM”

W dniu 10 lipca zakończyły się pierwsze otwarte warsztaty „LATO Z FLEXSIM’EM” dla pracowników i wszystkich studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Pomysł letnich warsztatów powstał w Instytucie Logistyki.

W kolejnych dniach uczestniczki warsztatów zapoznawały się z możliwościami programu do symulacji przestrzennej FlexSim. Na warsztatach tworzono  modele symulacyjne procesów logistycznych, transportowych i …

Czytaj więcej I-sza edycja “LATO Z FLEXSIM’EM”

W dniach 13-14.06.2023 w Instytucie Logistyki odbyło się piąte Międzynarodowe Spotkanie Członków Konsorcjum Uczelni realizujących projekt pt: „Digital Competences for Improving Security and Defence Education (DIGICODE)”,  nr projektu: 2020-1-PL01-KA226-096192. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu w Turynie, IT-Army Education and Training Command and School of Applied Studies, Military Technical Academy “Ferdinand I” w Bukareszcie

Czytaj więcej DIGICODE

W  dniach 15.06-16.06.2023  Carpathian Startup Fest 2023, Arena Rzeszów Jasionka - dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. Defence & Security Tech - społeczne i gospodarcze skutki i zagrożenia związane z powszechnym przyjęciem nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa i obronności. https://www.carpathianfest.pl/info

 Czytaj więcej Carpathian Startup Fest 2023

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  • Zakład Logistyki Wojskowej
  • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw
  • Zakład Systemów Logistycznych

NA SKRÓTY

KONTAKT

Instytut Logistyki
Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna
gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49
   


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 1.29):
Katarzyna Rejak-Król
tel.  (+48) 261 83-90-85