Schemat notatki biograficznej

Notatka biograficzna zawiera zwykle następujące informacje dotyczące prezentowanej osoby:

– imię i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia oraz data, miejsce,
– ogólne informacje, np. narodowość, zawód, sytuacja rodzinna etc.,
– informacje na temat wykształcenia,

– informacje na temat działalności różnego rodzaju, dokonań, sukcesów itd.,

– informacje na temat publikacji.