Studenci Logistyki o profilu ogólnoakademickim Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którzy chcą przystąpić do państwowych obron  prac dyplomowych w Instytucie Logistyki w lutym 2024 r. proszeni są o zgłaszanie gotowości  przystąpienia do obrony poprzez przesłanie na adres ilog@wat.edu.pl  do 22.01.2024 r. następujących informacji:

  1. imię i nazwisko,
  2. imię i nazwisko promotora,
  3. numer grupy,
  4. numer indeksu.