XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniu 22.11.2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzys i organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu współczesnych zagrożeń. Nowe wyzwania społeczeństwa cyfrowego”, w której z ramienia Instytutu Logistyki uczestniczyła ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT, jako współautor artykułu Ochrona granicy zewnętrznej przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych.

  sg01
 sg02  sg03

 

Delegacja Instytutu Wojsk Pancernych w Charkowie

W ramach wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej, delegacja Instytutu Wojsk Pancernych w Charkowie w Ukrainie, w składzie:

Komendant-Rektor gen. bryg. dr Oleksandr Serpukhov, zastępca Komendanta ds. kształcenia płk dr Volodymyr Marushenko oraz zastępca Komendanta ds. moralno-psychologicznego przygotowania Oleksandr Sinko, 17 listopada 2022 r. była podejmowana przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, w tym przez Instytut Logistyki. Delegacji została zapoznana z procesem kształcenia wojskowego i cywilnego na kierunku „logistyka praktyczna” oraz odwiedziła Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki, które na Gościach wywarło bardzo pozytywne wrażenie. Dyskutowano współczesne doświadczenia i przyszłe problemy logistyki, zwłaszcza w warunkach prowadzenia działań wojennych, kierunki rozwoju logistyki oraz dalszą współpracę.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz Instytut Logistyki, reprezentowali:

Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Szymon Mitkow - prof. WAT, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Wiesława Załoga, dyrektor Instytutu dr inż. Marek Kalwasiński, zastępca dyrektora ds. kształcenia dr inż. Bogusław Rogowski, kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej dr inż. Dariusz Nagrabski oraz koordynator współpracy z Ukrainą mgr inż. Piotr Ciężki.

 

Delegacja01


 

Konferencja ASzWoj 2022

W dniu 17.11.2022 r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Transport w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Podczas konferencji wspólne osiągnięcia naukowe prezentowali przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej. Z Instytutu Logistyki ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT oraz dr hab. Sławomir Byłeń, prof. WAT oraz z Pionu Ogólnego płk mgr inż. Piotr Bawoł, Szef Pionu oraz ppłk mgr inż. Grzegorz Sobecki, dowódca 2. Batalionu szkolnego.

Tematy poruszane podczas konferencji były skupione wokół dwóch głównych obszarów tj.: zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw oraz międzynarodowego obrotu towarowego.

Konferencję zakończono zapewnieniami o kontynuowaniu współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a Wojskową Akademią Techniczną.

 

 1668972822115  1668972822090
 1668972822104 1668972822076

32 Bieg Niepodległości

W dniu 11 Listopada reperezentacja Instytutu Logistyki w składzie ppłk Anna Borucka i por. Grzegorz Wiejak wzieli udział w 32 Biegu Niepodległości.

1668282679653

 1668282679679 1668282679663  1668282679673 

aaaFree Joomla! templates by Engine Templates