Sukces Koła Naukowego Logistyki Stosowanej

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej zostało zakwalifikowane do programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Organizowana edycja konkursu jest pierwszą, mającą na celu prowadzenie badań naukowych, modernizację technologii oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez organizacje studenckie.

Wyróżniony projekt to „Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego”. Jego celem jest modelowanie wybranych strategii kompletacji prowadzących do usprawnienia procesu magazynowego. Wykorzystana zostanie optymalizacja czasu realizacji operacji związanych z transportem wewnętrznym. Stworzenie makiety umożliwi dobór właściwej technologii co będzie miało znaczenie na środowisko poprzez redukcję emisji spalin lub obniżenie energii elektrycznej.

W ramach projektu zostanie wykonana wizualizacja zastosowanych rozwiązań na bazie makiety logistycznej wykonanej w oparciu o procesory i klocki Lego. Natomiast do symulacji innowacyjnych strategii oraz oceny zasadności ich wprowadzenia zostanie wykorzystany program Flexsim. Pozwoli to na przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania całego magazynu.

Projekt wprowadza innowacyjność w procesie magazynowania i istnieje możliwość jego rozbudowywania o kolejne procesy logistyczne. Nieszablonowe zastosowanie klocków Lego zwiększa możliwości konstruktorskie co umożliwia ciągłe doskonalenie makiety.

Batalionowy Punkt Żywnościowy

ROZWIJANIE ELEMENTÓW BATALIONOWEGO PUNKTU ŻYWNOŚCIOWEGO

4 i 5 listopada 2020 r. na terenie strzelnicy sportowej WAT przy ul. Galileusza 11 odbyły się ćwiczenia w terenie z grupą podchorążych WLO19FW3S4 – kierunek żywnościowy. Polegały one na zapoznaniu studentów z funkcjonowaniem batalionowego punktu żywnościowego. Ćwiczenia prowadzone były przez wykładowców z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Pana dr. Pawła KLERA oraz Pana dr. Dariusza SPYCHAŁĘ, a zabezpieczenie materiałów oraz sprzętu do przeprowadzenia zajęć zabezpieczył 1 Blog za co serdecznie dziękujemy.

bpz01bpz02bpz03bpz04
Profesor Brzeziński

Gratulacje dla Pana Profesora
Mariana BRZEZIŃSKIEGO

Z przyjemnością informuję, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał w dniu 22. 10. 2020 tytuł
profesora nauk inżynieryjno – technicznych Panu Profesorowi Marianowi BRZEZIŃSKIEMU.  

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i dumni, że dołączył Pan

do elitarnego grona polskich naukowców.

 profBrzezinski


 

Pracownicy ILOG realizują program DEEP

Pracownicy ILOG biorą aktywny udział w programie DEEP (ang. Defence Education Enhancement Programme). W dniach 25-27.08.2020 r. odbyło się szkolenie pracowników Akademii Marynarki Wojennej im. Pawła Nachimowa w Odessie z tematów interoperacyjności i transportu i ruchu wojsk realizowanego przez płk. Karola Andrzejewskiego i programu informatycznego LOGFAS, realizowanego przez kpt. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

Program Wzmocnienia Edukacji Obronnej (DEEP) jest motorem reform, zapewniając indywidualne wsparcie praktyczne dla poszczególnych krajów w rozwijaniu i reformowaniu ich zawodowych wojskowych instytucji edukacyjnych. Poprzez rozwój wydziałów, opracowywanie programów nauczania i konsultacje, DEEP wspiera zdolności obronne i budowanie instytucji. Wzmacniając instytucje demokratyczne, wnosi ważny wkład w wysiłki NATO na rzecz promowania stabilności na obszarze euroatlantyckim i poza nim.

1  2 
aaaFree Joomla! templates by Engine Templates