Kursy EVE oraz CORSOM

Kursy międzynarodowe na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

W dniach 30.05-3.06.2022 r. oraz 6-10.06.2022 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT realizowane są kursy międzynarodowe LOGFAS CORSOM v7.0 oraz LOGFAS EVE v7.0. Aktywności te zorganizowane zostały we współudziale Joint Logistic Support Group Coordination and Training Centre (JCTC) oraz Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC). Celem wspomnianych kursów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługiwania specjalistycznego oprogramowania, niezbędnego do zabezpieczenia logistycznego wojsk. Moduły CORSOM oraz EVE wspierają złożony proces strategicznego przemieszczenia sil NATO w rejon działań. W ramach kursu omówione są zagadnienia związane z realizacją procesu przyjęcia, ześrodkowania i dalszego przemieszczenia - RSOM (Reception, Staging and Onward Movement), będącego ostatnim etapem procesu transportowego i realizowanego od lotniczego/morskiego punktu wyładowania do miejsca przeznaczenia. Ponadto uczestnicy kursów szkolą się w zakresie monitorowania i koordynowania przemieszczenia wojsk.

Kursy EVE oraz CORSOM są etapem przygotowawczym do ćwiczenia Connected Logisticians 2022, sprawdzającego zdolność Sojuszu w ramach obsługi narzędzi informatycznych w procesie planowania logistycznego. Uczestnikami tych przedsięwzięć są por. dr inż. Igor Betkier oraz ppłk dr Bartosz Kozicki.

Wspomniane kursy są kolejnymi międzynarodowymi wydarzeniami na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, bowiem w dniach 9-13.05.2022 r. Wojskowa Akademia Techniczna gościła 25 uczestników z 15 krajów NATO w ramach kursu Standardization within NATO. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w obszarze opracowywania i implementacji dokumentów standaryzacyjnych.

corsom group photo


 

Biblioteka Narodowa Portugali

Szacowni Koledzy,

Chciałbym podzielić się, że przesłana moja monografia z okazji 70 lecia WAT do różnych zagranicznych bibliotek została ciepło przyjęta m.in w Izraelu, Niemczech i Portugalii , (poniżej tłumaczenie emaila).

"Ekscelencja Pan dr Sławomir Augustyn

Chciałbym serdecznie podziękować za przekazanie egzemplarza książki System Inżynierii Bezpieczeństwa Antropotechnika w Sterowaniu Projektem Lotniczym (Nowa Koncepcja), którą uprzejmie przesłałeś.

Książka zostanie włączona do zbiorów Biblioteki Narodowej Portugalii.

Exmo. Sr. Dr. Slawomir Augustyn

Venho acusar a receção e agradecer a amável oferta de um exemplar do livro Safety Engineering System Anthropotechnics in aircraft project Control ( New Concept), que teve a gentileza de enviar.

O livro será integrado no acervo da Biblioteca Nacional de Portugal."

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Neves
Direcção de Serviços Bibliográficos gerais
Área de Depósito Legal e Aquisições
------------------------------------------------------------
Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83 - 1749-081 Lisboa - Portugal
Tel. (+351) 217982118
www.bnportugal.gov.pt
www.culturaportugal.gov.pt

bnportugal


 

Logistics Education and Training Conference

Ppłk dr Bartosz Kozicki brał udział w dniach 24-25.01.2022 roku jako przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Mulitnational Logistics Coordination Centre (MLCC) o nazwie Logistics Education and Training Conference w HQ NATO w Brukseli w Belgii.


 

Budynek CLS

Prace przy budowie regałów..

regaly01w  regaly02w 
 regaly03w  regaly04w

aaaFree Joomla! templates by Engine Templates