Artykuły 2017

1. M. Brzeziński, T. Waściński, B. Kozicki (2017). A method of planning needs by the use of Logrep. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017. 
2. Borucka A., (2017). Adaptacja cywilnych rozwiązań na współczesnym polu walki. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
3. Świderski A., Jóźwiak A (2017). Algorytmy sztucznej inteligencji w logistyce. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Transport
4. Sz. Mitkow, A. Borucka (2017). Analiza FMEA procesu gromadzenia danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży spożywczej . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
5. Zdunek P. (2017). Analiza obciążeń eksploatacyjnych działających na pojazd ciężarowy podczas procesu użytkowania. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
6. Grzelak M. (2017). Analiza oraz metodyka modelowania systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwórczym branży stolarskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 337
7. T. Waściński, M. Brzeziński, P. Ślaski, B. Kozicki (2017). Analiza procesu planowania potrzeb w wojskowym oddziale gospodarczym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2017
8. Jóźwiak A. (2017). Aplication of kohonen`s network in logistics. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
9. Żurek J., Ziółkowski J., Borucka A., (2017). Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL 2017
10. T. R. Waśniewski, D. Krupnik (2017). Bezpieczeństwo ekologiczne miast w aspekcie zastosowania technologii RFID . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
11. Borucka A., (2017). CAR-POOLING w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
12. Brzeziński M., M. Gontarczyk, J. Zelkowski, M. Kijek + 1 (2017). Fuzzy Modeling of Evaluation Logistic Systems . Transport Means - Proceedings of the International Conference
13. Jóźwiak A., Guciewski Ł (2017). Influence of modern transportation devices on the commodities flow in high ceiling warehouses. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017
14. Sieczka J. (2017). Informatyczne wsparcie procesu odtwarzania technicznego samolotu. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
15. Pawlisiak M. (2017). Interpretacja pojęć zarzadzanie i kierowanie . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
16. A. Świderski; B. Rogowski, D. Krupnik (2017). Kryteria oceny pojazdów pożarniczych w obszarze ergonomii, bezpieczeństwa użytkowania i logistyki. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
17. D. Krupnik (2017). Kształtowanie jakości wybranych grup asortymentowych produktów będących w rezerwach strategicznych w Polsce. Rezerwy strategiczne Zarys Problemu - Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie
18. P. Ślaski, (2017). Logistics proces management in supply chain. Archives of Business Research 5 (1)
19. Kochański T. (2017). Logistyka bezpieczeństwa - istota problemu. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
20. D. Krupnik, M. Gręzicki, A. Palczewska (2017). LOGISTYKA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W ASPEKCIE WYMAGAŃ NORMATYWNO PRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE LABORATORIUM WZU S.A.. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017
21. Pawlisiak M. (2017). Logistyka w wojskach obrony terytorialnej. Zeszyty Naukowe ASzWoj nr 1(106) 2017
22. Borucka A., (2017). Matematyczna analiza wojskowej koncepcji centrów logistycznych cz I. . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
23. Borucka A. (2017). Matematyczna analiza wojskowej koncepcji centrów logistycznych cz. II . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
24. Borucka A., (2017). Matematyczne modele prognozowania popytu na przykładzie okręgowej spółdzielni mleczarskiej . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
25. D. Krupnik, M. Gręzicki (2017). Miejsce i znaczenie logistyki w systemach zarządzani na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Zeszyty Naukowe ASzWoj nr 3(108) 2017. A. Borucka, J. Ziółkowski (2017). Model B-LEARNINGU w procesie kształcenia podchorążych wojskowej akademii technicznej na przykładzie kierunku logistyka . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
26. Brzeziński M. (2017). Model oceny systemu napraw techniki wojskowej podczas eksploatacji w działaniach zbrojnych . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
27. Brzeziński M., K. Głodowska (2017). Model systemu eksploatacji wózków transportowych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
28. Brzeziński M., P. Zdunek, M. Gontarczyk (2017). Modeling of the Utilization of Trucks Based on the Strategies According to the Exploitation’s Potential . Transport Means - Proceedings of the International Conference
29. Brzeziński M., Gawryluk M. (2017). Modelowanie Procesów magazynowania. Systemy Logistyczne Wojsk 47/2018
30. D. Krupnik (2017). Modelowanie procesów wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Logistyka w naukach o zarządzaniu cz. I (Przedsiębiorczość i zarządzanie)
31. Grzelak M. (2017). Modelowanie przepływu materiałów i surowców w produkcji wyrobów obronnych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
32. Mitkow Sz., Zelkowski J., Kijek M. (2017). Numerical Simulation of Omnidirectional Mobile Platform for Loads Transportation . Transport Means - Proceedings of the International Conference
33. M. Kijek, J. Zelkowski (2017). OCENA JAKOŚCI USŁUG KURIERSKICH METODĄ SERVQUAL. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
34. Figurski J., Niepsuj J. (2017). Ocena niezawodności szkolenia specjalistów logistyki na przykładzie systemu rakietowego „HOMAR”. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
35. M. Brzeziński, J. Zelkowski, Kijek M. (2017). Ocena systemów logistycznych z wykorzystaniem logiki rozmytej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 11/2018
36. Bartosiewicz S. (2017). Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
37. Grzelak M., P. Zdunek (2017). Optymalizacja procesu realizacji zamówień. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017.
38. Pawlisiak M. (2017). Organizacja przewozów wojskowych transportem samochodowym . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017.
39. Brzeziński M., S. Mitkow, P. Ślaski, J. Zelkowski (2017). Organization of Technical Equipment Operation in the Planned and Preventive System . Transport Means - Proceedings of the International Conference
40. Orłowski K. (2017). Perspektywy rozwoju elementów punktowych infrastruktury logistycznej w polskim transporcie lotniczym. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
41. Kurasiński Z. (2017). Planowanie zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2017
42. Pawlisiak M. (2017). Podsystem transportu i ruchu wojsk w misjach poza granicami kraju. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 12/2017
43. Bartosiewicz S. (2017). Pomiar i analiza rozwoju zrównoważonego na przykładzie powiatu garwolińskiego . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
44. Kler P. (2017). Potrzeby energetyczne żołnierzy. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
45. Kler P., Bertrandt J. (2017). Propozycja normy ,żywienia dla żołnierzy Wojsk Lądowych szkolonych w warunkach garnizonowych . Problemy Higieny i Epidemiologii 2017, 98(4
46. Zdunek P. (2017). Realizacja procesu dystrybucji i doskonalenie metody poolingu w oparciu o wykorzystanie cross‐dockingu na przykładzie wybranego operatora logistycznego branży FMCG. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017 | t. 18, z. 8, cz. 2 Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część II 
47. Żurek J., Ziółkowski J., Borucka A., (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL 2017,
48. Zamelek P. (2017). Rezerwy surowcowe przemysłu obronnego. Rezerwy strategiczne Zarys Problemu - Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie
49. T. Waśniewski, P. Ignaciuk, R. Osowski (2017). RFID to use customers of service. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017
50. Kochański T. (2017). Risk as a change factor affecting economic efficiency of a supply chain. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017
51. D. Krupnik, M. Gręzicki, (2017). Rola przedsiębiorstwa sektora obronnego w przygotowaniach obronnych państwa . Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2017
52. Brzeziński M., M. Kijek, J. Zelkowski (2017). Rozmyty model organizacji dostaw z uwzględnieniem systemu eksploatacji pojazdów samochodowych . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
53. M. Brzeziński, J. Zelkowski, Kijek M. (2017). Rozmyty model organizacji dostaw z uwzględnieniem systemu eksploatacji pojazdów samochodowych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
54. Sz. Mitkow, D. Krupnik (2017). Selected Issues for chain management deliverby biomass. Systemy Logistyczne Wojsk 47/2017
55. Grzelak M., Strzyż K.; Bobińska M. (2017). State border protection in Poland . Public service development as basis of good governance
56. D. Krupnik, T. R. Waśniewski (2017). Sustainability of Urban Transportation – Main Developments. Transport Means - Proceedings of the International Conference
57. Nyszk Ł., Mańkowski R. (2017). Sztuka wojenna - sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych, wykorzystania zasobów informatycznych oraz jakości potencjału logistycznego wojsk. Obronność Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania I Dowodzenia Nr 2(22)2017 
58. Głodowska K., (2017). The information system in the machine esploitation. Systemy Logistyczne Wojsk 47/2017
59. Borucka A., Jednas M., (2017). Transport intermodalny w Polsce w świetle europejsko – azjatyckich szlaków przewozowych . Zeszyty naukowe SLW z. 47/2017
60. Sz. Mitkow, E. Dębicka, A. Szewczyk (2017). Wykorzystanie wybranych metod i narzędzi jakościowych w doskonaleniu transportu. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 12/2017
61. Pawlisiak M. (2017). Zabezpieczenie techniczne Polskich kontyngentów wojskowych w misjach poza granicami kraju. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 12/2017
62. Kurasiński Z. (2017). Założenia a rzeczywistość w obszarze planowania zabezpieczenia wojsk w walce. Zeszyty naukowe Akademii Sztuki Wojennej 106/2017
63. Jóźwiak A., Guciewski Ł (2017). Zastosowanie analizy ABC w magazynach wysokiego składowania. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
64. Brzeziński M.,T. Waściński, B. Kozicki, P. Ślaski (2017). Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG . Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017
65. Brzeziński M., P. Zdunek (2017). Zastosowanie procesu markowa w modelowaniu systemu eksploatacji pojazdów mechanicznych zastosowanie procesu markowa w modelowaniu systemu eksploatacji pojazdów. Systemy Logistyczne Wojsk 46/2017
66. Bartosiewicz S. (2017). Źródła finansowania budowy centrów logistycznych w Polsce. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2017