Artykuły 2016

 1. Bartosiewicz S. (2016). Morskie centra logistyczne w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 1-14.
 2. Bartosiewicz S., Oziębło M. (2016). Metody ilościowe i jakościowe stosowane w analizie i prognozowaniu rozwoju zrównoważonego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 15-31.
 3. Borucka A. (2016). Modelowanie procesu eksploatacji pojazdów na przykładzie jednostki wojskowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 57-69.
 4. Brzeziński M. (2016). Ocena systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 70-81.
 5. Czarnecki M., Waśniewski T., Błoński D. (2016). Modelowanie zintegrowanego systemu informacji o pojeździe wspomagającego działania w obszarze logistyki miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 128-144.
 6. Dąbrowski P., Borucka A. (2016). Wybrane problemy w transporcie drogowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 145-158.
 7. Figurski J., Niepsuj J. (2016). Ocena efektywności funkcjonowania logistyki w aspekcie oczekiwanych zadań związanych z procesami migracyjnymi. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 194-203.
 8. Głodowska K. (2016). Modelowanie procesu decyzyjnego z zastosowaniem wybranych metod analizy wielokryterialnej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 204-220.
 9. Gręzicki M., Krupnik D. (2016). Pozbawianie cech użytkowych elementów sprzętu wojskowego w cyklu życia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 381-396.
 10. Gręzicki M., Palczewska A., Krupnik D. (2016). Wybrane zagadnienia dotyczące logistyki remontów sprzętu wojskowego na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 248-263.
 11. Jóźwiak A. (2016). Metoda AHP w zastosowaniu do oceny jakości sieci dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 287-298.
 12. Jóźwiak A., Siekierski S., Kołosowski A. (2016). Organizacja i funkcjonowanie zabezpieczenia medycznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 299-311.
 13. Kijek M., Brzeziński M., Zelkowski J. (2016). Modelowanie organizacji dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 324-334.
 14. Kochański T. (2016). Myślenie sieciowe i Net Readiness w kształtowaniu sprawności łańcucha dostaw firmy. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 345-356.
 15. Kochański T. (2016). Procedura ulepszania łańcucha dostaw firmy. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 357-369.
 16. Kozicki B., Brzeziński M., Ślaski P. (2016). Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 370-380.
 17. Marcinkowska A., Ślaski P., Waśniewski T. (2016). Analiza wypadków i kolizji drogowych w Polsce z uwzględnieniem pojazdów uprzywilejowanych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 411-424.
 18. Mitkow Sz., Kurowski M. (2016). Analiza funkcjonowania wybranych elementów komunikacji miejskiej w Warszawie w latach 1995-2015. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 437-451.
 19. Mitkow Sz., Sieczka J., Waśniewski T., Kamiński T. (2016). Analiza zdarzeń drogowych z udziałem kierowców nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem na tle bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 452-468.
 20. Myszczyszyn Z., Wielgosik M., Borucka A. (2016). Modelowanie procesu zaopatrywania wojsk w czasie prowadzenia działań taktycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 469-483.
 21. Orłowski K., Łaska M. (2016). Certain security aspects of ammunition storage. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 497-521.
 22. Palczewska A., Krupnik D., Gręzicki M. (2016). Wybrane zagadnienia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych (ADR) na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 543-560.
 23. Pawlisiak M. (2016). Logistics security as a specific category of security. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 561-573.
 24. Pawlisiak M. (2016). The planes of security in logistics. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 574-583.
 25. Polak R., Soczyński M. (2016). Propozycje usprawnień systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 607-621.
 26. Sieczka J. (2016). Znaczenie urządzeń logistycznych w produkcji. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 622-641.
 27. Szymański K. (2016). Zastosowania logistyki wojskowej i cywilnej dla wsparcia Sił Sojuszniczych, wzmocnienia NATO w ramach realizacji przedsięwzięć przez państwo gospodarza na terytorium RP – HNS. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 728-739.
 28. Ślaski P., Waściński T., Kozicki B., Rusak S. (2016). Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 642-651.
 29. Świderski A. (2016). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 679-696.
 30. Świderski A., Kamiński T., Zelkowski J. (2016). Aspekty inteligentnych systemów transportowych w miastach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 697-707.
 31. Woźniak J., Ślaski P. (2016). Model dystrybucji ropy naftowej i paliw płynnych w sieci dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 763-774.
 32. Zaklika Ł., Brzeziński M. (2016). Nowoczesne modelowanie procesów magazynowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 775-789.
 33. Zdunek P., Brzeziński M. (2016). Analiza modeli systemu eksploatacji obiektów technicznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 830-845.
 34. Zdunek P., Brzeziński M., Woźniak J. Optymalizacja wybranego procesu transportowego przy zastosowaniu telematyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 846-857.
 35. Zelkowski J., Gontarczyk M., Kijek M., Jóźwiak A. (2016). Modelowanie procesów logistycznych - wprowadzenie do problematyki podobieństwa procesów. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2016, 858-868.