Artykuły 2015

 1. Bartosiewicz S., Waśniewski T. (2015). Analiza sieci centrów logistycznych w Niemczech. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 16
 2. Borucka A., Grzelak M. (2015). Wyznaczanie optymalnej lokalizacji brygady logistycznej za pomocą metody grawitacyjnej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 28-42.
 3. Borucka A., Ślesicka A. (2015). Technologia radiowa w magazynie broni. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 6.
 4. Brzeziński M., Gontarczyk M., Mitkow Sz., Świderski A. (2015). Evaluation of quality of defence industry enterprises as an element of logistical network. Economics and Management, No. 1, 19-27.
 5. Brzeziński M., Kijek M., Waśniewski T. (2015). Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 4/2015, 27-36.
 6. Brzeziński M., Kijek M., Waśniewski T. (2015). Organizowanie przewozów towarów w oparciu o metodę euklidesową. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 300-318.
 7. Brzeziński M., Kłossowski H. (2015). Location of paletised units on railway wagon. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 36.
 8. Brzeziński M.. Mitkow Sz., Ślaski P., Zelkowski J. (2015). Methodology of Assessment of Defence Technology. Transport Means 2015: Proceedings of the 19th International Scientific Conference (baza SCOPUS), 55-58.
 9. Dąbrowski P., Borucka A., Ślesicka A. (2015). Poprawa funkcjonowania magazynu jako elementu wojskowej sieci logistycznej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 54-67.
 10. De La VIEJA L. R., Kupiec D., Waśniewski T. (2015). Asset tracking system in operational logistics chain management to satisfy logistics requirements of common operational picture. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 101-114.
 11. Dębicka E., Mitkow Sz. (2015). Koncepcja modelowania wojskowego systemu logistycznego w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 80-100
 12. Dębicka E., Mitkow Sz. (2015). Wykorzystanie rozmytej metody AHP do oceny sprzętu wojskowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 538-552.
 13. Dudkiewicz-Fierek D., Świderski A. (2015). Product traceability in the logistics processes of LUBAWA S.A. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 115-126
 14. Figurski J., Niepsuj J. (2015). Ocena efektywności pracy przedsiębiorstwa logistycznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 173-184.
 15. Figurski J., Rogowski B. (2015). Uwarunkowania normalizacyjne eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Problemy Techniki Uzbrojenia, vol. 134, no. 2, 59-78.
 16. Głodowska K. (2015).Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w ocenie systemu magazynowania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 185-206.
 17. Głodowska K., Bartosiewicz S. (2015). Wpływ centrów logistycznych na rozwój gospodarczy i społeczny. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 207-216.
 18. Gontarczyk M., Seń M., Zelkowski J. (2015). Wykorzystanie modelowania sieciowego do przedsięwzięć logistycznych w wojsku. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 217-230.
 19. Gontarczyk M., Stefaniuk A., Zelkowski J. (2015). Zastosowanie metody SWOTTOWS do analizy otoczenia przedsiębiorstwa produkcyjnego. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 67.
 20. Grzelak M. (2015). Równoważenie linii produkcyjnej na przykładzie procesu wytwórczego obuwia. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 51.
 21. Grzelak M., Borucka A. (2015). Model ewakuacji technicznej na przykładzie Brygady Zmechanizowanej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 242-253.
 22. Jóźwiak A., Kula D. (2015). Powierzchnie magazynowe w Polsce w latach 2008-2014. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 286-299.
 23. Kochański T. (2015). Turbulentne otoczenie rynkowe firmy logistycznej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 319-333.
 24. Kozicki B., Brzeziński M. (2015). Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w Wojskowym Oddziale Gospodarczym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 356-366.
 25. Krupnik D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące procesu zbierania, magazynowania i transportu odpadów medycznych w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 379-392.
 26. Krupnik D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami i transgranicznego ich przemieszczanie. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 108.
 27. Kupiec D., Sieczka J. (2015). Moduł supply distribution model systemu informatycznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 403-415.
 28. Kurasiński Z. (2015). Kierowanie zabezpieczeniem materiałowym wojsk na szczeblu taktycznym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 416-438.
 29. Maj J., Gontarczyk M. (2015). Konflikty zbrojne i ich związek z ruchami migracyjnymi. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 122.
 30. Mitkow Sz., Dębicka E. (2015). Wykorzystanie metody PROMETHEE II w procesie oceny
 31. i wyboru sprzętu wojskowego na potrzeby systemu bezpieczeństwa militarnego państwa. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 135.
 32. Myszczyszyn Z., Borucka A., Szcześniak B. (2015). Model logistyki w eksploatacji statków powietrznych na przykładzie bazy lotnictwa transportowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 553-565.
 33. Orłowski K. (2015). Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu transportem samochodowym. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 65.
 34. Pawlisiak M. (2015). Komplementarność kształcenia specjalistów logistyki elementem bezpieczeństwa w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 619-634.
 35. Pawlisiak M. (2015). Osiąganie celów, spełnianie misji i realizacja zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej elementem bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 604-618.
 36. Polak R. (2015). Międzynarodowe łańcuchy dostaw w logistyce wojskowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 647-659.
 37. Polak R., Szyłkowska M. (2015). Wybrane problemy logistyki międzynarodowej - Międzynarodowe Systemy Logistyczne. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 149.
 38. Polak R., Szyłkowska M. (2015). Wybrane problemy logistyki międzynarodowej - systemy informatyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 170.
 39. Sadowski A. (2015). Struktury sieciowe w logistyce na przykładzie Dachser. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 1, no. 217, 145-152.
 40. Sieczka J., Kupiec D. (2015). Optymalizacja zabezpieczenia materiałowego z wykorzystaniem wariantowej analizy w module SUPPLY DISTRIBUTION model systemu informatycznego LOGFAS. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 136.
 41. Siekierski S. (2015). Sieciowe systemy informatyczne wspomagające zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 660-677.
 42. Szymański K. (2015). Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową w obszarze programu mobilizacji gospodarki i tworzenia rezerw strategicznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 782-791.
 43. Ślaski P. (2015). Inventory stocks management under the limited capital conditions - nonlinear analysis. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 678-686.
 44. Ślaski P., Woźniak J. (2015). Newsboy problem on the logistics network example. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 186.
 45. Świderski A. (2015). Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 285.
 46. Świderski A., Dębicka E. (2015). Quality planning in the aviation industry. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 2/2015, 2-6.
 47. Świderski A., Dębicka E., Dudkiewicz-Fierek D. (2015). Logistyczne aspekty identyfikowalności wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Prace naukowe – Transport. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 5-16.
 48. Świderski A., Gontarczyk M., Zelkowski J., Foltin P. (2015). Evaluation model of the companies operating within logistics. The Archives of Transport, vol. 36, no.4, 21-33
 49. Świderski A., Jasińska J., Pokora W. (2015). Selected aspects of modelling estimating risk in providing logistic services. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 194.
 50. Świderski A., Wrzos J. (2015).Logistyczne kryteria jakości przewozów pasażerskich. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 709-718.
 51. Wasilewski A., Brzeziński M. (2015). Organization system of repair of military technique during peace time. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 782-791.
 52. Waściński T. (2015). Metoda pomiaru efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 196.
 53. Waściński T., Zieliński P. (2015). Efektywności procesu transportowego. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 221.
 54. Waśniewski T., Czarnecki M., Marcinkowska A., Szymańska M. (2015). Zastosowanie technologii RFID w logistyce miejskiej. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 204.
 55. Waśniewski T., Kijek M., Gizka E. (2015). Sieciowe zastosowanie RFID w procesie produkcji. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 792-808.
 56. Wielgosz K., Gontarczyk M., Zelkowski J. (2015). Ensuring supply security in case of catastrophic Supply Chain Disruption. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, 237.
 57. Zelkowski J. (2015). Dobór współczynników wagowych w kontekście bezpiecznego wyboru wariantu rozwiązania systemu logistycznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 826-839.
 58. Ziółkowski J., Kołosowski A. (2015). Harmonogramowanie dostaw dla wyrobów o strukturze modułowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyka, vol. 56, no.12, 175-182.
 59. Ziółkowski J., Misiuda D. (2015). Wybrane metody prognozowania popytu na przykładach liczbowych. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 43, 214.
 60. Ziółkowski J., Węgrzyn A. (2015). Planowanie potrzeb materiałowych dla wyrobów o strukturze modułowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, 840-847.