ZAKŁAD LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW

 ZAKŁAD LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW

 Pracownicy Zakładu:

dr inż. Paulina OWCZAREK, Kierownik Zakładu Logistyki Przedsiębiorstw

dr inż. Bogusław ROGOWSKI, Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. kształcenia

dr inż. Paweł ŚLASKI, Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. naukowych

dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT

dr n. ekon. inż. Tomasz KOCHAŃSKI, Kierownik Studiów Podyplomowych

dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK

dr Paulina ZAMELEK, Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Łukasz NYSZK, Koordynator Programu ERASMUS +

dr Iwona SOBCZAK, Opiekun Koła Naukowego Studentów

mgr inż. Magdalena RYKAŁA

mgr Ewa KALBARCZYK-GUZEK