ZLwP 2020-2021

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ 

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

 „ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE w PRZEDSIĘBIORSTWIE - EDYCJA XXII"

w terminie od 03 października 2020 r. do 16 maja 2021 r.

Studia realizowane są corocznie, nieprzerwanie od 2004 r.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela wyłącznie:

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
 • uzyskanie umiejetności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług;
 • uzyskanie umiejetności zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności;
 • uzyskanie umiejetności auditowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Quality Management System (QMS) zgodnie z normą ISO 9001.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów zarządzających firmami logistycznymi na rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów, specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących swoje zadania w sferze logistyki;
 • osób zatrudnionych w pionie logistyki a nieposiadających specjalistycznej wiedzy i przygotowania do zarządzania nią w przedsiębiorstwie.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia PLIK 
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
 • ankietę zgłoszeniową PLIK
 • kopię potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 PLN, na poniżej wskazane konto,
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 30 września 2020 r.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: „Opłata za postępowanie rekrutacyjne" lub „Opłata czesnego”, „ZLwP-2020, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

Zakres tematyczny studiów:

 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyczne
 • Logistyka międzynarodowa
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa
 • Zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami
 • Logistyka zwrotna
 • Seminarium dyplomowe.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule trzynastu dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu.

 

Semestr I

Semestr II

03-04.10.2020

20-21.02.2021

24-25.10.2020

06-07.03.2021

21-22.11.2020

20-21.03.2021

28-29.11.2020

10-11.04.2021

05-06.12.2020

24-25.04.2021

19-20.12.2020

15-16.05.2021

06-07.02.2021

 

W miesiącach lipiec-wrzesień 2021 r. planowana jest przerwa w zajęciach.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu QMS;
 • po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 9001 (QMS).

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie. Otrzymanie certyfikatu i zaświadczenia nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZADZANIA

Z dopiskiem "ZLwP"

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.