ZLwP 2022-2023

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ 

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

 „ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE w PRZEDSIĘBIORSTWIE - EDYCJA XXIV"

w terminie od 15 października 2022 r. do 25 czerwca 2023 r.

Studia realizowane są corocznie, nieprzerwanie od 2004 r.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela wyłącznie:

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
 • uzyskanie umiejętności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług;
 • uzyskanie umiejętności zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności;
 • uzyskanie umiejętności auditowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Quality Management System (QMS) zgodnie z normą ISO 9001.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów zarządzających firmami logistycznymi na rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów, specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących swoje zadania w sferze logistyki przedsiębiorstwa;
 • osób zatrudnionych w pionie logistyki a nieposiadających specjalistycznej wiedzy i przygotowania do zarządzania nią w przedsiębiorstwie.

 

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia - WZÓR DOKUMENTU,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
 • ankietę zgłoszeniową - WZÓR DOKUMENTU,
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers),
 • klauzula informacyjna i zgody - WZÓR DOKUMENTU.

Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 30 września 2022 r.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 5 300 PLN na poniżej wskazane konto.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: np.: „Opłata czesnego, ZLwP-2022-2023, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

UWAGA - na prośbę słuchacza, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.


Zakres przedmiotowy studiów:

 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Łańcuch dostaw i projektowanie logistyczne
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Zarządzanie kompetencjami w logistyce
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa
 • Zarządzanie logistyką produkcji, dystrybucji i obsługi klienta
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami
 • Logistyka zwrotna
 • Seminarium dyplomowe

 

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu.

Semestr I

Semestr II

15-16.10.2022 r.

25-26.02.2023 r.

29-30.10.2022 r.

11-12.03.2023 r.

12-13.11.2022 r.

25-26.03.2023 r.

26-27.11.2022 r.

01-02.04.2023 r.

03-04.12.2022 r.

15-16.04.2023 r.

17-18.12.2022 r.

29-30.04.2023 r.

11-12.02.2023 r.

13-14.05.2023 r.

18-19.02.2023 r.

03-04.06.2023 r.

EGZAMIN KOŃCOWY 24-25.06.2023 r.


Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz:

 • Certyfikat Auditora/koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem
  zgodnie z wymogami normy ISO-31000 oraz międzynarodowymi standardami IIA (Institut Interial Auditor)
 • Certyfikat Kompetencji European Logistic Association
  na poziomie European Junior Logistician
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego zgodnie z normą ISO-9001 (QMS)
 • Certyfikat obsługi systemu do planowania i optymalizacji tras SkyLogic TMS

Otrzymanie certyfikatu i zaświadczenia nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZADZANIA

Z dopiskiem "ZLwP", 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.