Kpt. dr inż. Igor Betkier wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Kpt. dr inż. Igor Betkier wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Kpt. dr inż. Igor Betkier został jednym z 25 laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2022 za rok 2021 w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. Praca „Metoda komputerowego wspomagania procesu planowania przemieszczania pojazdów nienormatywnych” została wyróżniona za opracowanie, w oparciu o modelowanie matematyczne i teorię grafów, oraz implementację, przy pomocy aplikacji bazującej na nowoczesnych technologiach internetowych, metody zautomatyzowanego wyznaczania trasy przejazdu cywilnych i wojskowych pojazdów nienormatywnych.

Na podstawie swojego doświadczenia zawodowego Autor sformułował model matematyczny, a następnie zaprogramował aplikację internetową przy użyciu technologii Angular 7, Java 11, Python 3.9.0, Flask 1.1.2, korzystając również z webserwisów zewnętrznych. Ponadto przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa odwzorował strukturę dróg krajowych województwa mazowieckiego w formie grafowej bazy danych w technologii Neo4j 3.5.11. Technologia ta pozwoliła na uzyskanie skalowalnego narzędzia (o gotowości technologicznej TRL7), zwracającego rozwiązania dla dużych zbiorów danych w satysfakcjonującym czasie.

Autor dokonał weryfikacji opracowanej metody dla rzeczywistej sieci dróg krajowych województwa mazowieckiego, na podstawie utworzonej bazy danych składającej się z ponad 2000 elementów takich jak odcinki drogowe czy obiekty mostowe. Ponadto w celu weryfikacji rozwiązania pozyskał specyfikacje techniczne naczep 2 typów od firmy Nooteboom i na bazie tych pojazdów przewożących trzy typy ładunków ponadgabarytowych, przeprowadził badania studiów przypadku i ocenił poprawność uzyskiwanych wyników.

Opracowana metoda, a co za tym idzie aplikacja, jest pełnowartościowym narzędziem, które pozwala:

•             wyznaczać trasę dla pojazdu nienormatywnego z punktu widzenia wielu kryteriów (kosztu, bezpieczeństwa, czasu przejazdu, przejezdności);

•             istotnie skrócić czas procesu planowania przemieszczania pojazdów nienormatywnych dzięki redukcji czasu trwania etapu wyznaczenia trasy;

•             wyeliminować błędy, wynikłe na etapie planowania trasy, związane z czynnikiem ludzkim;

•             optymalizować przejazd w oknie czasowym.

Opisywane dokonanie badawcze rozszerza obszary obejmujące teorię modelowania matematycznego, bezpieczeństwo ruchu drogowego, inżynierię transportu oraz projektowanie inteligentnych systemów transportowych.

Rozprawa została przygotowana na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport oraz obroniona dnia 24.06.2021 r. Efekty pracy zostały zaprezentowane i pozytywnie przyjęte na X Walnym Zgromadzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, zrzeszające jedne z największych w Europie firmy transportowe. Przedstawiciele przewoźników wyrazili chęć wdrożenia rozwiązania oraz wyszli z inicjatywną spotkania z Ministrem Infrastruktury oraz Generalnym Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie.

Ostatnie wyróżnienie w przedmiotowej kategorii Wojskowa Akademia Techniczna uzyskała w 2016. Jest to również pierwsze od wielu lat wyróżnienie rozprawy doktorskiej w obszarze transportu.

roads with obj