WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY W RAMACH PROGRAMU DEEP-NATO

Wizyta realizowana była w ramach ustalonego harmonogramu uczestnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w programie DEEP-NATO, ukierunkowanym na wsparcie procesów edukacji SZ Ukrainy. Wojskową Akademię Techniczną reprezentował koordynator programu DEEP-NATO mgr Piotr Ciężki oraz dr inż. Marek Kalwasiński i dr inż. Dariusz Nagrabski.

W pierwszym dniu pobytu w Instytucie Logistyki zrealizowano sympozjum, którego głównym tematem była problematyka gospodarowania środkami bojowymi. Wykład wprowadzający wygłosił dr inż. Marek Kalwasiński, następnie omawiano szczegółowe rozwiązania przyjęte w tym zakresie w SZ RP i NATO. Szczególnym zainteresowaniem spotkała się problematyka transportu środków bojowych oraz ich ochrona.

W następnym dniu cała delegacja wraz z przedstawicielami Instytutu Logistyki udała się do składu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Bezwoli, gdzie przeprowadzono praktyczny pokaz gospodarowania środkami bojowymi oraz obiegu dokumentów w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej.

DSC 0136