Kursy EVE oraz CORSOM

Kursy międzynarodowe na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

W dniach 30.05-3.06.2022 r. oraz 6-10.06.2022 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT realizowane są kursy międzynarodowe LOGFAS CORSOM v7.0 oraz LOGFAS EVE v7.0. Aktywności te zorganizowane zostały we współudziale Joint Logistic Support Group Coordination and Training Centre (JCTC) oraz Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC). Celem wspomnianych kursów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługiwania specjalistycznego oprogramowania, niezbędnego do zabezpieczenia logistycznego wojsk. Moduły CORSOM oraz EVE wspierają złożony proces strategicznego przemieszczenia sil NATO w rejon działań. W ramach kursu omówione są zagadnienia związane z realizacją procesu przyjęcia, ześrodkowania i dalszego przemieszczenia - RSOM (Reception, Staging and Onward Movement), będącego ostatnim etapem procesu transportowego i realizowanego od lotniczego/morskiego punktu wyładowania do miejsca przeznaczenia. Ponadto uczestnicy kursów szkolą się w zakresie monitorowania i koordynowania przemieszczenia wojsk.

Kursy EVE oraz CORSOM są etapem przygotowawczym do ćwiczenia Connected Logisticians 2022, sprawdzającego zdolność Sojuszu w ramach obsługi narzędzi informatycznych w procesie planowania logistycznego. Uczestnikami tych przedsięwzięć są por. dr inż. Igor Betkier oraz ppłk dr Bartosz Kozicki.

Wspomniane kursy są kolejnymi międzynarodowymi wydarzeniami na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, bowiem w dniach 9-13.05.2022 r. Wojskowa Akademia Techniczna gościła 25 uczestników z 15 krajów NATO w ramach kursu Standardization within NATO. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w obszarze opracowywania i implementacji dokumentów standaryzacyjnych.

corsom group photo