Logistics Education and Training Conference

Ppłk dr Bartosz Kozicki brał udział w dniach 24-25.01.2022 roku jako przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Mulitnational Logistics Coordination Centre (MLCC) o nazwie Logistics Education and Training Conference w HQ NATO w Brukseli w Belgii.