W  dniach 15.06-16.06.2023  Carpathian Startup Fest 2023, Arena Rzeszów Jasionka – dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. Defence & Security Tech – społeczne i gospodarcze skutki i zagrożenia związane z powszechnym przyjęciem nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa i obronności. https://www.carpathianfest.pl/info

 Wydarzenie promujące przedsiębiorczość i technologię, łączące polskie startupy, inwestorów, partnerów korporacyjnych w Polsce.